Lukk

Hva ønsker du å søke på?

Lukk

ingen artikler å vise

Product
ANTALL 0
NOK 0.00

Min kundekonto

Juice Plus + generelle vilkår for bruk (heretter kalt «vilkårene»)

Forutsetninger

Kunden må lese, forstå og godta vilkårene og personvernerklæringen som ligger på https://www.juiceplus.com/no/no/privacy-policy («personvernerklæringen») før kunden bruker nettstedene eller kjøper produkter eller tjenester fra Juice Plus+.

Disse vilkårene gjelder ved kjøp og bruk av ethvert produkt og enhver tjeneste fra Juice Plus+.

Hvis en kunde ikke godtar disse vilkårene, skal kunden ikke gå inn på nettstedet eller på annen måte bruke nettstedet til å sende inn bestillinger til Juice Plus+.

1. Generelt

1.1 The Juice Plus + Company ApS (heretter kalt «Juice Plus+») selger gjennom sitt nettsted https://www.juiceplus.com/no/no inkludert alle relevante underdomener («nettstedet»), og gjennom sine frilansdistributøre («franchise partnere») juice Plus+ kosttilskuddsprodukter («produktene») til sluttkunder («kundene»).

1.2. Kunden garanterer å være 18 – atten – år eller eldre. Hvis kunden er under 18 – atten – år, garanterer kunden at han eller hun er minst 13 – tretten – år og går inn på nettstedet med samtykke fra sine foreldre eller foresatte, som selv har samtykket i vilkårene

2. Kontrakt

2.1. Enhver bestilling («bestilling») som Juice Plus+ mottar i samsvar med punkt 1.1, godtas av Juice Plus+ etter eget skjønn. Bestillingen godtas og kontrakten inngås («kontrakten») når kunden i) mottar en e-post med bekreftelse fra Juice Plus+ eller ii) mottar produktene.

2.2. Vilkårene overstyrer over alle tidligere, motsatte eller avvikende vilkår som ikke er anerkjent her, og som ikke er en del av denne kontrakten.

2.3. Kontrakten er helt underlagt disse vilkårene og personvernerklæringen som er lagt ut på https://www.juiceplus.com/no/no/privacy-policy.

2.4. Når kunden sender inn en bestilling til Juice Plus+, bekrefter kunden dermed å ha lest, forstått og samtykket i vilkårene og personvernerklæringen i sin helhet. Kunden erkjenner at det ikke er tillatt å endre vilkårene uten skriftlig tillatelse fra Juice Plus+.

3. Pris og transportkostnader

3.1 Priser som er oppført på nettsiden, er inkludert mva.

3.2 Juice Plus+ kan legge til ytterligere transportkostnader for produkter, basert på leveringssted og ved annen forsendelsesmetode, som kunden uttrykkelig aksepterer.

4. Levering

4.1. Eventuelle transport- og leveringsforespørsler fra kunden er bare bindende dersom det er uttrykkelig avtalt og bekreftet skriftlig av Juice Plus+.

Kunden erkjenner at det bare er datoer og leveranser som Juice Plus+ varsler kunden om, som er bindende og kan håndheves, med unntak av hvis punkt 4.2 gjelder. Juice Plus+ kan velge transportmetode etter eget skjønn.

4.2. Kunden erkjenner og samtykker til at i) Juice Plus+ ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser som oppstår på grunn av force majeure, eller som er utenfor rimelig kontroll for Juice Plus+, og ii) at en slik forsinkelse ikke løser kunden fra kontrakten.

4.3. Kunden samtykker i at all risiko knyttet til produktet overføres ved levering til adressen som kunden har oppgitt i bestillingen, når produktet leveres til kunden, et av kundens familiemedlemmer eller en person utpekt av kunden, eller til en av kundens naboer som har kvittert skriftlig for mottaket på vegne av kunden.

4.4. Kunden erkjenner at eierskapet til produktet først overføres til kunden når produktet er betalt i sin helhet.

5. Bestillinger

5.1. Løpende ordrer er definert som kontinuerlige bestillinger som er uttrykkelig avtalt med kunden, og som består av gjentatte leveranser hver 4. – fjerde – måned («løpende ordre»).

5.2. I tilfelle kunden sender en løpende ordre, inngås kontrakten på ubestemt tid, og begge parter har rett til å si opp den gjeldende kontrakten 30 dager før neste forsendelsesdato for bestillingen. Eventuell oppsigelseskal kunden levere skriftlig eller per telefon til kundeservice.

5.3. Før kunden legger inn en bestilling, har kunden rett til å velge å betale bestillingen fullt ut som et engangsbeløp, eller betale den i 4 – fire – månedlige avdrag. Kunden aksepterer at Juice Plus+ kan nekte å godta at bestillingen skal betales i avdrag.

5.4. I tilfelle kunden sender inn forskjellige bestillinger, har kunden for hver bestilling mulighet til å velge mellom å betale bestillingen fullt ut som et engangsbeløp, og å betale den i 4 – fire – månedlige avdrag.

5.5. Kunden aksepterer at bestillingen ikke lenger kan endres når den er sendt til Juice Plus+. Hvis kunden ønsker å endre bestillingen etter at den er sendt inn, må kunden kontakte kundeservicen med e-post til [email protected], per telefon +4780024917 eller per brev.

5.5. Alle produktene er avhengige av tilgjengelighet, og Juice Plus+ forbeholder seg retten til å begrense antallet for hver bestilling, å avvise hele eller deler av en bestilling og å trekke produkter tilbake uten varsel selv om kunden allerede har sendt inn bestillingen.

6. Garanti

6.1. Kunden bekrefter å ha blitt informert om garantirettighetene som Juice Plus+ gir.

6.2. Ved spørsmål som angår garantien, kan kunden kontakte kundeservice på telefon +4780024917.

7. Betaling og andre gebyrer

7.1. Bestillingen kan betales («betaling») med følgende: MasterCard, Visa.

7.2. Når bestillingen først er sendt inn til Juice Plus+, må den betales.

7.3. Hvis kunden er helt eller delvis forsinket med en forfalt betaling, kan Juice Plus+ ilegge et forsinkelsesgebyr som tilsvarer en prosentandel av det skyldige beløpet, ikke medregnet større, medførte skader (inkludert, men ikke begrenset til, juridiske gebyrer for inndriving av det forfalte beløpet).

7.4. Hvis kunden ikke betaler forfalte betalinger, hvis produktene returneres til Juice Plus+ på grunn av feil adresse eller hvis kunden lar være eller nekter å hente produktene, vil kunden stå ansvarlig for alle kostnader og skader som følger av dette for Juice Plus+.

8. Returer

8.1. Hva er deres retningslinjer for returer?
Juice Plus+ er stolt av produktenes kvalitet. Vi håper at du er fornøyd med ditt kjøp, men vi har forståelse for at du noen ganger kan ombestemme deg. Våre retningslinjer for retur betyr at du har 14 dager fra du mottar produktet/-ene til å gi oss beskjed om at du vil kansellere din bestilling og returnere produktet/-ene, og maksimalt 30 dager fra datoen for din returforespørsel til å returnere produktet direkte til DHL GmbH, The Juice PLUS+®Company Europe, Marienberger Str. 165, 38122 Braunschweig, Deutschland for tilbakebetaling, underlagt unntakene som er angitt nedenfor.

8.2. Hvilke produkter kan jeg ikke returnere til Juice Plus+?
Du kan ikke returnere noe produkt som har vært åpnet og brukt eller som returneres i usalgbar tilstand (se nedenfor). Send varene tilbake i den originale emballasjen der det er mulig, hvis du ikke har den originale emballasjen så må du passe på at produktet er hensiktsmessig pakket i forhold til mulig transportskade.

8.3. Jeg ønsker å returnere mitt produkt til dere, hva må jeg gjøre?
Følg disse enkle stegene for å returnere produkt/-er og motta en tilbakebetaling eller bytte produkt (hvis aktuelt):
Kontakt oss innen 14 dager på e-post til [email protected], eller telefon til +47 80024917.
1. Pass på at du oppgir følgende informasjon på din returforespørsel: Bestillingsnummer, produkt(-er) som returneres, antall produkter som returneres og hvorfor du ønsker å returnere. Legg merke til at din forespørsel om å returnere et produkt må sendes til oss innen 14 dager etter at du har mottatt eller avvist din bestilling.
2. Du vil få et “Returforespørsel”-skjema som du må fylle ut, og en Returetikett. Returetiketten må plasseres på utsiden av pakken.
3. Send ditt produkt tilbake til oss på adressen som er angitt på Returetiketten. Det må komme til oss innen 30 dager etter at du har gitt oss klar beskjed om at du tenker å returnere. Du må betale kostnadene for retur. Vi anbefaler at du sender produktet som registrert postsending og tar vare på portokvitteringen i tilfelle noe kommer bort underveis. Dessverre kan vi ikke ta ansvar for ting som kommer bort eller blir skadet under sending.
4. Pass på at returnerte produkter blir sendt og mottatt av oss i sin originale emballasje (når det er mulig) og i tilstand hvor det kan selges på nytt.

8.4. Hva er tilstand hvor det kan selges på nytt?
Våre produkter er forbruksvarer. For å være i en tilstand hvor de kan selges på nytt må produktene være i sine forseglede poser eller forseglede kapselflasker, dvs. for Capsules, Complete, Perform og Chewables. Vi kan ikke betale tilbake for åpnede bokser med Bars, Uplift, Control eller supper.

8.5. Hva skjer etter at jeg har sendt produktene tilbake til Juice Plus+?
Ved mottak av returnert produkt vil vi sjekke produktet/-ene og, gitt at våre returbetingelser er innfridd slik de er angitt over, vi vil sende deg en bekreftelse om at din retur er godkjent og at vi vil behandle en tilbakebetaling til din opprinnelige betalingsmetode. Du bør motta din tilbakebetalingen innen 14 dager etter at vi har godkjent returen. Vi vil kontakte deg hvis det er et problem med din retur.

8.6. Har dere mottatt min retur?
Det kan ta opptil 14 virkedager før tilbakebetalingen er behandlet av din bank.
Hvis du ønsker å vite nøyaktig når vi mottar din retur, så anbefaler vi at du sender din retur med en tjeneste som tilbyr sporing.

8.7. Refusjon for returfrakt
Hvis produktet ditt er skadet, defekt, eller hvis du har mottatt feil produkt, så vil vi refundere deg kostnadene for returfrakt hvis du blir bedt om å returnere produktet tilbake til oss. Derimot må du fortelle oss om at produktet er defekt når du gir oss beskjed om at du vil returnere produkt/-ene, så vil vår kundeservice bistå deg videre derfra.

8.8. Jeg har flere spørsmål om deres retningslinjer for retur
Hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for retur som du ikke har fått svar på over, kontakt vår kundeservice.

9. Unntak fra refusjonen

9.1. Kunden erkjenner at hel eller delvis refusjon er unntatt i de tilfellene der de returnerte produktene, ikke egner seg for videresalg, er delvis brukt, nær utløpsdatoen eller har utløpt.

10. Behandling av personopplysninger

10.1. Kunden kan opprette, eller kan allerede ha opprettet, en konto («konto») når kunden sender inn en bestilling fra nettstedet. Kunden er ansvarlig for å holde passordet hemmelig og begrense tilgangen til passordet og kontoen. Kunden samtykker i alt ansvar for alle bestillinger som sendes inn på vegne av kontoen.

10.2. Kundens personopplysninger («kundedata») vil bli brukt i samsvar med bestemmelsene i personvernerklæringen, forordning (EU) 2016/679 (EU GDPR) og alle regler for personvern som gjelder lokalt.

10.3. Kundedataene vil utelukkende bli brukt i samsvar med kontraktsforpliktelsene mellom kunden og Juice Plus+. I dette tilfellet begrenses mengden av kundedata som samles inn og brukes, til det minimum som er absolutt nødvendig for dette formålet.

10.4. Kunden kan når som helst be om at kundedataene skal slettes, ved å sende inn en forespørsel på følgende kobling:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11. Nyhetsbrev og kommersiell kommunikasjon

11.1. Når kunden sender inn en bestilling, samtykker kunden i å motta nyhetsbrev og kommersiell kommunikasjon fra Juice Plus+ ut fra kontaktinformasjonen som er gitt i samsvar med personvernerklæringen.

11.2. Kundens kontaktinformasjon blir ikke delt eller gitt videre til noen tredjepart.

11.3. Kunden kan når som helst stoppe abonnementet på nyhetsbrevet og den kommersielle kommunikasjonen ved å trykke på afmelding i kommunikasjonen.

12. Håndhevelse og tvister

12.1. Hvis enkelte deler av vilkårene anses å være helt eller delvis ugyldige eller uten virkning, skal likevel de andre punktene være gyldige.

12.2. Alle endringer og tillegg til vilkårene krever skriftlig samtykke fra Juice Plus+.

12.3. I tilfeller der eventuelle tvister mellom partene ikke kan løses uformelt, er partene enige om at tvisten skal forelegges den aktuelle domsmyndighet i Danmark eller den aktuelle domsmyndighet for kundens bopel.

13. Endringer

13.1. Vilkårene, informasjonen og elementene i vilkårene og i personvernerklæringen kan til enhver tid endres uten varsel. Når kunden går inn på disse vilkårene og personvernreglene eller lager koblinger til dem (i den utstrekning dette er tillatt), samtykker kunden i at kunden påtar seg risikoen for at informasjonen kan endres eller fjernes fra den siste tilgangen.

13.2. Juice Plus+ forbeholder seg retten til når som helst å endre, oppdatere, legge til, avbryte, fjerne, revidere eller på annen måte endre deler av vilkårene eller personvernerklæringen helt eller delvis. I forbindelse med større endringer i disse vilkårene vil Juice Plus informere kundene på nettstedet innen rimelig tid.

14. Ansvar

14.1. Kunden samtykker i at Juice Plus+ har etablert standard driftsprosedyrer for produksjon og levering av produktene, og at disse prosedyrene inneholder driftsstandarder eller prosedyrer som er i samsvar med gjeldende forskrifter og bransje-standarder. Kunden samtykker i at alle produkter er produsert, pakket, merket og levert i samsvar med spesifikasjonene som er fastsatt av Juice Plus+, og som fremgår av produktetiketten.

14.2. Kunden samtykker i å lese produktetiketten før bruk av ethvert produkt, og i å følge alle forholdsregler som kreves for å unngå skadelige konsekvenser, inkludert, men ikke begrenset til, spesielle forhold relatert til helse eller andre fysiske forhold. Kunden aksepterer å måtte varsle Juice Plus+ omgående i forbindelse med krav som har med et produkt å gjøre, og å bistå Juice Plus+ i enhver undersøkelse.