Lukk

Hva ønsker du å søke på?

Lukk

ingen artikler å vise

Product
ANTALL 0
NOK 0.00

Min kundekonto

Juice Plus+ – GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER – NORGE

(Vilkår og betingelser på det lokale språket har forrang i forhold til den engelske versjonen)

1. Kontraktens formål: 

The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Basel (heretter Juice Plus+) selger via sin hjemmeside  www.juiceplus.com ernæringssupplementer via Franchise Partnere til sluttbrukere.  Franchise Partnerne kan kjøpe produkter via denne hjemmesiden. Disse generelle vilkårene og betingelsene regulerer forholdet mellom Juice Plus+ og kundene med hensyn til alle varer som bestilles fra denne hjemmeside eller i direktesalg.

2. Kontraktsinngåelse: 

2.1. Alle tilbud fra Juice Plus+ på denne hjemmesiden fremsettes uten forpliktelser og bindinger. Et kontraktsforhold oppstår når kundene plasserer en bestilling online eller i e-post, mottar en bekreftelsesmelding i e-post og får varerne levert av Juice Plus+. 

2.2. Avvikende eller motstridende vilkår og betingelser blir ikke hensyntatt og er ikke en del av kontrakten.

2.3. Kontrakten er tilgjengelig til kunden som en nedlasting fra hjemmesiden. Kontraktsteksten lagres ikke av Juice Plus+. Kontraktsteksten er tilgjengelig på norsk. Kjøperen kan korrigere inntastingsfeil ved hjelp av tilbaketasten. I direktesalg mottar kjøperen en kontrakt som skal undertegnes på papir.

3. Priser: 

Prisene er inkluder moms. I enkelte tilfeller kan det bli pålagt transport gebyr.

4. Levering: 

4.1. Kundens ønskede datoer og leveringsfrister er ikke bindende ettersom de ikke er uttrykkelig bekreftet skriftlig av Juice Plus+. Bare datoer angitt av Juice Plus+ er gyldige. Juice Plus+ står fritt til å velge typen forsendelse.

4.2. Juice Plus+ er ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser på grunn av naturhendelser utenom selskapets kontroll, og slike forhold fristiller ikke kjøperen for kontraktsmessige forpliktelser. 

4.3. Artiklene leveres av Juice Plus+ med fristillende virkning og full innfrielse av selskapets ansvarsforhold, så sant de ble levert til adressen som kunden har oppgitt på bestillingen og artiklene ble overlevert til kunden eller en person i kundens husholdning eller naboskap som bekreftet mottaket skriftlig eller elektronisk. 

5. Kundefordelsprogram:

5.1. Kundefordelsprogram (levering hver 1., 2., 3. eller 4. måned) inngås for en ubegrenset tidsperiode. Begge parter kan annullere denne kontrakten med en løpetid på 30 dager før neste leveringsdato. Oppsigelse krever bruk av skriftlig skjema. 

Kunden kan velge mellom avdragsnedbetaling med 4 månedlige terminbeløp eller velge engangsbetaling av totalbeløpet. For innvilget delbetaling vil Juice Plus+ belaste gebyrer, som beregnes ut fra den aktuelle differansen mellom totalkostnadene og delbetalingsprisen.

5.2. Innenfor kontraktens rammer er det mulig å bestille engangsleveringer, så fremt de er tilsvarende merket. I dette tilfellet har kunden også mulighet til å velge mellom engangsbetaling eller 4 månedlige avdrag. Den andre setningen i punkt 5.1 er da i dette tilfelle ikke gjeldende.

6. Garanti:

Kunden skal være informert om sine lovbeskyttede garantirettigheter. I garantitilfeller kan kunden kontakte kundeservice: Telefon: +47 23 96 00 74

7. Betaling og forsinkelse:

7.1. Betaling for artiklene kan skje som følger:

- Bankoverføring

Til DnB NOR kontonr. 8200.01.71022

(OBS! Ditt navn skal fremgå av overføringen. Ordren ekspederes når betalingen er registrert.

CHS & Ratebetaling kun mulig ved kredittkortbetaling).

- Kredittkort (MasterCard, Visa)

7.2. Kjøpsprisen forfaller ved fakturering. Hvis kjøperen benytter delbetalingsalternativet, vil punkt 5.2 tre i kraft.

7.3. Hvis kunden helt eller delvis ligger etter med betalinger, har Juice Plus+ rett til å erklære hele beløpet som forfalt. Kunden bærer kostnadene ved innkreving.

8. Kundens kostnader:

Hvis belastninger ikke kan finne sted, på grunn av manglende midler eller andre årsaker fra kundens side, eller leveringer blir returnert til Juice Plus+ på grunn av feil adresse, manglende henting eller avvisning av mottak, har kunden ansvar for alle kostnader som oppstår.

9. Unntakene i returrett:

Returretten gjelder ikke forseglede produkter som ikke er egnet for retur grunnet helserelaterte eller hygieniske årsaker. Det samme gjelder fordervelige produkter med overskredet utløpsdato. 

10. Databeskyttelse:

Kundens personlige data (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankdetaljer) videresendes bare til tredjeparter så fremt det er nødvendig for innfrielse av de kontraktsmessige forpliktelsene til Juice Plus+. I dette tilfellet begrenses dataoverføring til nødvendig minimum. I tillegg refererer vi til den spesielle databeskyttelsesklausulen under www.juiceplus.com.

11. Nyhetsbrev:

Kunden godtar e-postlevering av nyhetsbrev fra Juice Plus+. Kundens e-postadresse vil ikke overføres til noen tredjeparter. Kunden kan når som helst si opp nyhetsbrevabonnementet og SMS ved å trykke på „unsubscribe“ knappen eller ved å kontakte customercare.no@juiceplus.com

12. Vilkårenes uavhengighet:

12.1. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkårene og bestemmelsene blir annullert eller anses helt eller delvis som ikke håndhevbare, vil det ikke påvirke gyldigheten til resten av bestemmelsene.

12.2. Endringer av eller tillegg til disse vilkårene og betingelsene må skje skriftlig. Dette gjelder også kravet om skriftlig skjema.

12.3. Kjøperens bostedsrettigheter gjelder for disse vilkårene og betingelsene. Verneting for avtalen er München hvis kjøperen driver kommersiell virksomhet. 

ANNULLERINGSPOLICY

Rett til annullering

Du kan trekke tilbake kontraktserklæringen innen 14 dager uten å oppgi årsak. 

Annulleringsperioden er 30 dager etter at bestillingen er sendt eller kontrakten er fullført. 

For å utøve din annulleringsrett må du informere The Juice PLUS®+ Company, Marienbergerstr. 10 or 165 (both ok), D-38122 Braunschweig, e-post: customercare.no@juiceplus.com (sendes  f.eks. rekommandert post eller i e-post) om din beslutning om å annullere denne kontrakten. 

For å overholde annulleringsperioden er det nok at du sender meldingen om at du utøver annulleringsretten din før annulleringstidsfristen utløper.

Konsekvenser av annullering

Hvis du annullerer denne kontrakten, må vi refundere eventuelle betalinger vi har mottatt fra deg, medregnet leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som oppstår fordi du har valgt en annen type levering enn tilbudt standardlevering), uten forsinkelse og senest innen 14 dager fra datoen da vi mottok varsel om annullering av denne kontrakten. For denne refusjonen bruker vi samme metode for betaling som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I så fall vil du ikke belastes for noen refusjonsgebyrer. Refusjonen vil bli tilbakebetalt så snart vi har mottatt de returnerte varene.

Du må overføre eller returnere artiklene omgående og under ingen omstendigheter senere enn 14 dager etter datoen da du varslet The Juice Plus+ om annullering av denne kontrakten. Tidsfristen er innfridd hvis du returnerer artiklene før 14 dager har gått. Du bærer den direkte kostnaden for retur av artiklene. 

Du er bare ansvarlig for eventuell forringelse av artiklenes verdi, hvis du returnerer produkter som er åpne, ødelagt eller på annen måte brukt.