Lukk

Hva ønsker du å søke på?

Lukk

ingen artikler å vise

Product
ANTALL 0
NOK 0.00

Min kundekonto

Juice Plus+ RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Hos Juice Plus+ har datasikring alltid høyeste prioritet, og vi har alltid sørget for å basere tjenestene våre på strenge retningslinjer for personvern. Det samme forventer vi også av våre samarbeidspartnere.

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler (“retningslinjer”) beskriver hvilken type personopplysninger (“opplysninger”) vi kan samle inn når du går inn på Juice Plus+ hjemmeside eller andre Juice Plus+ mobilområder, apper og andre interaktive funksjoner eller tjenester (“nettsteder”), eller som du oppgir til en Juice Plus+-representant (“franchisepartnere”) via nettstedene. Retningslinjene beskriver også hvordan vi kan behandle disse opplysningene, når (under gitte omstendigheter) vi kan dele opplysningene, og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere opplysningene dine. Disse retningslinjene viser også hvilke tiltak vi har gjort for å sikre personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at retningslinjene kan endres fra tid til annen. Vi ber deg derfor om å sjekke dem jevnlig.

Først og fremst:

 • Vi oppbevarer opplysningene dine trygt og sikkert, og kun så lenge det er nødvendig.
 • Vi behandler personopplysningene lovmessig og på en rettferdig måte for å gi deg en bedre opplevelse.
 • Du bestemmer selv når og hvordan du ønsker å høre fra oss.
 • Vi selger ingen av dine personopplysninger videre.

I disse retningslinjene for personvern viser første person ("vi", "vår", "oss", "våre") til The Juice Plus+ Company Ltd, våre datterselskaper eller andre selskaper tilknyttet varemerket Juice Plus+® (kort sagt "Juice Plus+"), som er ansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger og bundet av disse retningslinjene for personvern.

Andre person ("du", "deg", "dine") viser til deg som kunde, eller generelt til den personen som oppgir personopplysninger eller annen informasjon, som er temaet i disse retningslinjene.

Ved å gå inn på eller bruke nettstedene, aksepterer du betingelsene og vilkårene i disse retningslinjene i sin helhet. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på eller personvernpraksis i forbindelse med tjenester som ikke tilhører Juice Plus+, som det finnes lenker til på våre nettsteder eller som inneholder lenker til våre nettsteder.

For å bruke nettstedene til Juice Plus+ må du erklære og garantere at du er 16 år eller mer.    

1. Når samler vi inn opplysninger og til hvilket formål?

Hos Juice Plus+ begrenser vi mengden og typen opplysninger til kun det som er nødvendig for det bestemte formålet. Vi samler ikke inn andre opplysninger enn dem som du frivillig oppgir til oss.

Selv om detaljene i opplysninger som samles inn, kan variere avhengig av det spesifikke formålet, kan typiske opplysninger vi samler inn i relasjon til deg være:

Opplysninger
Formål

Informasjon om din bruk av nettstedene ("bruksdata").

Dette kan omfatte IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, referansekilde, besøkets varighet, sidevisninger og nettsidenavigasjon, samt informasjon om tidspunkt, hyppighet og mønstre i ditt besøk på nettstedet. Vi bruker et tredjeparts Analytics-sporingssystem som kilde for bruksdataene.

Bruksdataene kan brukes for å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre våre produkter og tjenester til deg.    
Informasjon som ligger på din personlige profil på nettstedene eller som du oppgir til din franchisepartner via nettstedene ("kontoinformasjon"). Det kan omfatte, men er ikke begrenset til:    
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Profilbilder
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Sivilstatus
 • Interesser og hobbyer
 • Betalings- og transaksjonsinformasjon
 • Fødselsnummer
 • Legge inn en bestilling
 • Levere produkter og tjenester
 • Markedsføre våre produkter og tjenester
 • Yte support samt forbedre og tilpasse våre tjenester
 • Komme i kontakt med en franchisepartner for en presentasjon av våre produkter og tjenester
 • Informere om våre produkter, tjenester og spesialtilbud
 • Forberede og inngå en franchiseavtale med deg
 • Levere produkter og håndtere tilbakekallinger og garantier
 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser, som ved tilbakekalling av produkter, og imøtekomme informasjonsforespørsler fra vedkommende offentlige organer og rettsinstanser.    
Informasjon i alle forespørsler du sender oss i forbindelse med produkter og/eller tjenester eller for å få tilgang til dine opplysninger ("forespørselsdata").
Forespørselsdataene kan bli behandlet med sikte på å tilby, markedsføre eller selge relevante produkter og/eller tjenester til deg, eller for å svare på informasjonsforespørsler.
Informasjon i forbindelse med transaksjoner, herunder kjøp og leveranse av produkter og tjenester som du inngår med oss, gjennom nettstedet og/eller din franchisepartner ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inneholde din kontaktinformasjon, dine kortdetaljer og transaksjonsdetaljer.
Transaksjonsdataene kan bli behandlet med sikte på å levere de kjøpte produktene og tjenestene, og for å administrere dine bestillinger og møte bokføringsplikten for slike transaksjoner.
Informasjon som du gir til oss via nettstedet og/eller din franchisepartner, når du velger å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev ("abonnementsdata").
Abonnementsdataene kan bli behandlet med sikte på å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon fra oss, er det bare å klikke på avmeldingslenken nederst i e-posten, kontakte oss og/eller følge instruksjonene under “Kontakt oss” nedenfor.
Informasjon i eller i forbindelse med enhver kommunikasjon som du sender oss via nettstedet eller din franchisepartner ("korrespondansedata"). Korrespondansedata kan inneholde, men er ikke begrenset til kommunikasjonsinnhold og metadata assosiert med denne kommunikasjonen, og eventuelt din respons.
Korrespondansedataene kan bli behandlet med sikte på å kommunisere med deg og beholde historikk over kommunikasjonen.

2. Hva er det rettslige grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysninger?

Vi samler inn, behandler og deler personopplysninger på følgende, rettslige grunnlag:

 • Når det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsvilkår og/eller gjøre de nødvendige tiltak, på forespørsel fra deg, for å inngå en kontrakt med deg.
 • Når det er i samsvar med ditt samtykke, som du til enhver tid kan endre, oppdatere eller trekke tilbake.
 • Når det er i samsvar med samtykket du ga til tredjeparts Analytics-sporing av bruksdata.
 • Når det er nødvendig for å ivareta våre rettmessige interesser, inkludert vår interesse for å drive virksomhet i samsvar med rettmessig, kommersiell praksis, for eksempel for å levere produkter og tjenester og drive direkte markedsføring; for å administrere kontoer og registre; for å forebygge og avdekke svindel, uautorisert bruk av Juice Plus+ produkter og tjenester, brudd på våre betingelser og vilkår og annen skadelig eller ulovlig aktivitet; for å beskytte oss (inkludert våre rettigheter, eiendom og produkter), våre brukere og andre, herunder også som del av etterforskninger eller rettslige granskninger; for å sikre systemer og bekjempe søppelpost, trusler, misbruk og krenkende aktivitet, og for å fremme trygghet og sikkerhet på tvers av Juice Plus+ nettsteder; intern gruppeadministrasjon og administrasjon av andre relasjoner.
 • Når det er nødvendig for å etterkomme våre juridiske forpliktelser.
 • For å ivareta dine interesser, eller andres interesser.    

3. Hvordan deles, overføres eller utleveres opplysninger?

Med hvem
Beskyttelse
Virksomheter i samme konsern. Når du gir oss informasjon, kan vi bruke informasjonen til å levere tjenester og informasjon til deg slik du har bedt om. Det kan forekomme at vi må dele opplysningene dine med tilknyttede selskaper for å kunne drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre våre produkter og tjenester. Dette omfatter å bidra til å forbedre infrastruktur og leveransesystemer, forstå hvordan man bruker våre nettsteder, finne den beste måten du kan komme i kontakt med din franchisepartner på, samt sikre systemene. Vi deler også informasjon for å bekjempe søppelpost, trusler, misbruk og krenkende aktivitet samt for å fremme trygghet og sikkerhet på tvers av Juice Plus+ nettsteder.
 • Hver gang vi deler eller overfører opplysninger til andre virksomheter i konsernet, krever vi at de behandler opplysningene dine i samsvar med disse retningslinjene.
 • Juice Plus+ er sertifisert i henhold til avtaleverket EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield med det amerikanske handelsdepartementet om overføring av data fra EU og Sveits til USA i forbindelse med produkter og tjenester.   
Franchisepartnere. Det kan også forekomme at vi må dele opplysningene dine med franchisepartnere for å kunne drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre våre produkter og tjenester, og for å godskrive franchisepartnere i forbindelse med bestillinger og kundeinnmeldinger.
Hver gang vi deler eller overfører opplysninger til franchisepartnere, krever vi at de behandler opplysningene dine i samsvar med våre instruksjoner og betingelsene i disse retningslinjene.
Tredjeparts tjenesteleverandører. Vi samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, sikre, støtte og markedsføre våre tjenester.
Når vi deler opplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører, slik at de kan utføre supporttjenester for oss, kan de få tilgang til dine opplysninger utelukkende for å kunne yte support (i samsvar med våre instruksjoner), og de må oppbevare dine opplysninger på en trygg og sikker måte.
Myndigheter. I tillegg til den spesifiserte utleveringen av informasjon som er beskrevet i retningslinjene, kan det også forekomme at vi må utlevere informasjon når det er nødvendig for å ivareta dine eller andres vitale interesser, utøve eller ivareta rettskrav, rettslig, utenrettslig og forvaltningsmessig, eller for å etterkomme samsvar med nasjonal sikkerhetslovgivning og rettshåndhevelse.
Når vi deler informasjon med myndigheter, kan de kun få tilgang til dine opplysninger av rettmessige årsaker og for det gitte formålet.

4. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

Vi oppbevarer opplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle de spesifiserte formålene og tjenestene som du har bedt om, forutsatt at det ikke foreligger noen motstridige, juridiske krav, som oppbevaringsperioder, som er påkrevd av handels- eller skattelovgivning, eller i forbindelse med tvisteløsninger. 

Hvis du ønsker å administrere, endre, begrense eller slette opplysningene dine, følger du instruksjonene i Avsnitt 8.

5. Hvordan kan du benytte deg av rettighetene dine?

I henhold til EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) og annen gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å få innsyn i, endre, flytte og slette dine personopplysninger. I tillegg har du rett til å begrense og motsette deg en bestemt behandling av personopplysningene, med mindre den er basert på tvingende, juridiske årsaker eller hensyn.

Når vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføring, kan du alltid protestere og velge vekk slik kommunikasjon i fremtiden ved å følge avmeldingslenken i disse meldingene.

Du kan oppdatere leverings- og fakturainformasjonen din og annen personlig informasjon du har sendt oss, ved å logge deg inn på kundekontoen din og gjøre de ønskede endringene eller korrigeringene selv. Det gjør du ved å klikke på redigeringsknappen ved siden av “kontaktinformasjon”. Du kan også deaktivere kontoen din ved å kontakte kundeservice på [email protected]. Så snart du har gjort det, vil kontoen være deaktivert. Visse personopplysninger vil imidlertid fortsatt oppbevares i nødvendig grad for å oppfylle våre juridiske forretningskrav, etterkomme gjeldende lover og regler, løse tvister og overholde våre kontrakter.

For å benytte deg av dine rettigheter i alle andre tilfeller, følger du instruksjonene i Avsnitt 8.

6. Hvordan sikres dine personopplysninger?

Hos Juice Plus+ legger vi stor vekt på å sikre data mot tyveri og tap, uautorisert tilgang, utlevering, kopiering, behandling og endring, ved hjelp av sikkerhetstiltak som er i tråd med opplysningenes sensitivitet, uavhengig av oppbevaringsformat.

Vi bruker ulike metoder til å sikre personopplysninger, som:

 • Fysiske tiltak: Sikret serverplassering, tilgangsrestriksjoner og alarmsystemer.
 • Tekniske verktøy: passord og kryptering, generell bruk av beste bransjepraksis.
 • Organisasjonskontroller: konfidensialitetsavtaler, begrenset tilgang basert på “need-to-know”-prinsippet, personalkurs og sikkerhetsklarering.
 • Nettbasert sikkerhet: kryptering og autentiseringsverktøy som beskytter opplysningene dine mot uautorisert bruk. Vi bruker brannmurer for å sikre serverne og nettverkene våre mot at uautorisert tilgang til og manipulasjon av filer og annen informasjon som vi oppbevarer.
 • For å forbedre sikkerheten for alle våre kunder bruker vi SSL-teknology (Secure Sockets Layer) for å beskytte bankkortopplysningene dine på nett. Som et verdensomspennende selskap har Juice Plus+ også registrert seg for og har som mål å oppfylle kortbransjens PCI-sikkerhetsstandard (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS), som vedlikeholdes av bransjerådet PCI Security Standards Council. PCI DSS er en omfattende sikkerhetsstandard som inneholder krav til sikkerhetsadministrasjon, retningslinjer, prosedyrer, nettverksarkitektur, programvareutforming og andre kritiske sikkerhetstiltak, med sikte på kontinuerlig utvikling, forbedring, oppbevaring, formidling og implementering av strenge sikkerhetsstandarder for sikring av kontoopplysninger. Ønsker du mer informasjon om PCI DSS: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Informasjonskapsler

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. En informasjonskapsel er en liten, flyttbar datafil som nettleseren lagrer på datamaskinen din eller en annen enhet, og som ofte inneholder en anonym, unik identifikator. Vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser og gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapsler hjelper oss også å studere besøksmønstre, lagre brukerpreferanser og spore brukertrender på nettstedene våre, slik at vi kan se hvilke deler av nettstedet som er populære og gi brukerne våre en enda bedre opplevelse når de besøker våre nettsteder. Vi bruker både sesjonsavhengige og faste informasjonskapsler. De sesjonsavhengige utløper etter endt besøk på nettstedet, mens de faste (også kalt vedvarende informasjonskapsler) forblir aktive frem til du deaktiverer dem i nettleserens innstillinger, eller frem til en gitt utløpsdato.

Hvordan kontrollerer man informasjonskapsler?

Du kan følge instruksjonene i nettleseren eller på enheten din (de ligger vanligvis under "Innstillinger" eller "Preferanser") for å endre innstillingene for informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler på nettleseren eller enheten din, vil noen av nettstedene våre ikke fungere ordentlig.

8. Hvordan kan jeg kontakte Juice Plus+?

Hvis du har kommentarer eller spørsmål til hvordan vi behandler opplysningene dine eller til disse retningslinjene, eller du ønsker å endre, oppdatere, motsette deg eller begrense innsamlingen og/eller behandlingen av opplysningene du har gitt til Juice Plus+, eller ønsker tilgang til disse opplysningene, er det bare å ta kontakt med vårt personvernteam ved å klikke på  denne lenken.

Oppdatert og gyldig torsdag, 24 mai 2018
Copyright© 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Med enerett.