Close

What would you like to search for?

Close

לא נבחרו פריטים לתצוגה

Product
כמות 0
ש“ח 0.00
כולל מע"מ

My Account

תנאי ביטול הזמנה

1.     ניתן לבטל את ההזמנה ע"י החזרת המוצרים למשרדי החברה תוך 30 יום מיום קבלת המוצרים ע"י הלקוח .

2.     התאריך בו התקבלו המוצרים במשרדי החברה יהווה את המועד בו יחל הטיפול בביטול ההזמנה.

3.     הטיפול בביטול ההזמנה ומתן ההחזר הכספי ללקוח יבוצע תוך 30 יום החל ממועד החזרת המוצרים ע"י הלקוח לחברה.

4.     במקרה של ביטול ההזמנה ובקשת החזר כספי לאחר 30 יום ועד 60 יום, יחויב הלקוח בניכוי דמי טיפול בשווי 15% + מע"מ מערך ההזמנה כולה.
לא תתאפשר החזרת מוצרים וקבלת החזר כספי כלשהו בתום 60 יום ממועד ביצוע ההזמנה.

5.     על מנת להיות זכאי להחזר כספי בגין ביטול ההזמנה כאמור, על הלקוח להחזיר את המוצרים לחברה, על חשבונו ובאריזתם המקורית בלא שנפתחה.

6.     ההחזר הכספי יבוצע אך ורק עבור מוצרים בהם לא נעשה שימוש, המוחזרים לחברה באריזתם המקורית בלא שנפתחה.