Close

What would you like to search for?

Close

לא נבחרו פריטים לתצוגה

Product
כמות 0
ש“ח 0.00
כולל מע"מ

My Account

מדיניות הפרטיות

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ג'וס פלאס+ בע"מ (להלן: "האתר" ו-"ג'וס פלאס" בהתאמה). ג'וס פלאס משווקת תוספי תזונה ברחבי העולם ומטרתה היא לעורר השראה לחיים בריאים ברחבי העולם. הביקור ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה של ג'וס פלאס הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בו.

 2.  בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או באפליקציה של ג'וס פלאס, בין אם על ידי גלישה בהם ובין אם על ידי גישה לאתר או באפליקציה במלואם ו/או בחלקם באמצעות פלטפורמות ומדיות שונות לרבות פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ואחרות, הנך מאשר את קבלת תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ג'וס פלאס. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש או הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או באפליקציה.

 3.  מטעמי נוחות בלבד נכתבה מדיניות הפרטיות בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים במדיניות הפרטיות בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, טקסט, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים וכיוצב'. המילה "משתמש" מתייחסת לאדם פרטי, תושב ישראל מעל גיל 16 שעושה שימוש באתר או באפליקציה. במידה והנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה מותנה בקבלת אישור הורים או אפוטרופוס.

 4.  במסגרת הרישום לאתר או לאפליקציה ו/או הגלישה בהם ו/או השימוש בהם, ו/או במסגרת מסירת מידע לנציג של ג'וס פלאס, ג'וס פלאס אוספת ומאחסנת מידע אודות המשתמשים ג'וס פלאס. הנתונים שנאספים אודות המשתמשים, בין אם נמסרו אקטיבית ובין אם לאו, יישמרו במאגר המידע של ג'וס פלאס, וג'וס פלאס ובעליה יהיו רשאים להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך האתר ו/או לצורך עסקיה של ג'וס פלאס, לרבות לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על ידי צדדים שלישיים, לרבות  קבלנים ו/או נותנים שירותים ו/או מפרסמים.

 5.  השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה טעון הרשמה מוקדמת ו/או הזנתם, בין השאר, של פרטים מזהים שונים, כדוגמת שם, כתובת, דרכי תקשורת, לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור נמסר על ידי המשתמש ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידו ומסירת חלק ממנו היא תנאי לשימוש באתר. למען הסר ספק לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האישי האמור, יחד עם זאת, מסירת פרטים שגויים או אי-מסירת חלק מהפרטים בשדות שמסומנים כשדות שחובה למלא, עשויה להביא לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהיישומים באתר.

 6.  מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר ו/או באפליקציה כאשר נעשה שימוש באתר או באפליקציה ו/או בשירותים המצויים בהם, עשוי להיות מתועד בגו'ס פלאס באופן אוטומטי וסטטיסטי (לדוגמא, העמודים בהם צפה המשתמש, השירותים וההצעות שעניינו אותו, פרסומות שקרא וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע (cookies) על המשתמש לרבות על ידי צדדים שלישים, וכל זאת גם כדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש.

 7.  מידע אישי שימסור המשתמש ומידע שייצבר במהלך פעילותו באתר או באפליקציה של ג'וס פלאס ישמרו במאגרי המידע של ג'וס פלאס. ג'וס פלאס ומאגרי המידע שלה מאובטחים בסטנדרט המקובל בשוק, וג'וס פלאס מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרות ג'וספלאס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או לחשיפת המידע השמור אצלה. יובהר כי במקרה של חדירה לשרתי ג'וס פלאס על ידי צד שלישי, לא תעמוד למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג'וספלאס, האתר או האפליקציה, מנהליהם או מפעיליהם.

 8.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי השימוש במידע שנאסף על המשתמש ייעשה על מנת: (א) לאפשר, לייעל ולשפר את השימוש בשירותים השונים של ג'וס פלאס; (ב) לזהות ולטפל בסוגיות אבטחה, תרמית, הונאות ו/או בעיות אחרות; (ג) לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; (ד) לצורכי יצירת קשר עם המשתמשים; (ו) לצורך משלוח דיוור פרסומי; (ז) לצורך התפעול השוטף וניהול האתר והאפליקציה.

 9. בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, ג'וס פלאס לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, מלבד לחברות השייכות לקבוצת החברות של ג'וס פלאס או לשותפים של ג'וס פלאס, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין ג'וס פלאס / האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או צד שלישי (ג) אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ד) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; (ה) במקרה שבו ג'וס פלאס ו/או בעליה יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר או באפליקציה (ו) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית משפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.

 10. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 הנך רשאי לבקש לעיין בפרטי המידע שלך השמורים במאגרי המידע של ג'וס פלאס, לתקנם או למחקם, על ידי פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected].

 11. ככל שהאתר או האפליקציה של ג'וס פלאס יכילו הפניות וקישורים לאתרים ו/או אפליקציות אחרים, כאשר המשתמש יעשה שימוש בשירותים של אתרים ו/או אפליקציות אלה תחול עליו מדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים אשר להם מדיניות פרטיות נפרדת משל עצמם.

 12. ג'וס פלאס רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

 13. בעצם גלישתו של המשתמש באתר או באפליקציה של ג'וס פלאס הוא מסכים לתנאי השימוש (ובכלל זה מדיניות זו) וכן מסכים כי כל הפרטים שימסור ו/או הנובעים מפעילותו באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה מידע שנאסף אודותיו במהלך השימוש בו, יאגרו במאגרי המידע כאמור, ומוותר על כל טענה אשר עשויה להיות לו בקשר עם איסוף המידע כאמור.

 14. בשימוש באתר ו/או באפליקציה ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש מסכים כי ג'וס פלאס תוכל לשלוח אליו מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים באמצעות פרטיו, לרבות בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS

עודכן ביום שלישי, 10 במרץ, 2020

זכויות יוצרים 2020, חברת ג'וס פלאס בע"מ. כל הזכויות שמורות.