Sulje

Mitä haluaisit hakea?

Sulje

Ei näytettäviä tuotteita

Product
Määrä 0
0.00

Oma asiakastili

The Juice Plus+ Company
 

Tiedote:
Juice Plus+ -yhtiö on puuttunut Oiva-tarkastuksista esitettyihin lausuntoihin

17.6.2019

Juice Plus+ -yhtiölle on viime viikon lopulla ilmoitettu, ettäsosiaalisessa mediassa on yhtiön tuotteiden markkinoinnin yhteydessä ollut esillä harhaanjohtavaa tietoa koskien kuntien elintarvikevalvojien tekemiä Oiva-tarkastuksia.

Näistä sosiaalisen median lausunnoista on voinut saada käsityksen, että Ruokavirasto olisi tutkinut ja hyväksynyt Juice Plus+ -tuotteet ja että Ruokavirasto olisi myöntänyt Juice Plus+ -tuotteille korkeimman AAAAA-luokituksen.

Asian johdosta Ruokavirasto on huomauttanut, että Ruokavirasto ei tutki eikä arvioi yksittäisten tuotteiden laatua eikä lainmukaisuutta eikä tarkasta, hyväksy tai luokittele yksittäisiä elintarvikkeita. Ruokaviraston tehtävänä on ohjata ja johtaa elintarvikevalvontaa ja elintarvikelainsäädännön toimeenpanoa Suomessa. Ruokaviraston nimeä ei saa käyttää elintarvikkeiden markkinoinnin yhteydessä. Ruokavirasto ei siis ole tutkinut, analysoinut tai hyväksynyt myöskään Juice Plus+ - tuotteita eikä ole voinut todeta niitä turvallisiksi. Elintarvikkeiden turvallisuus kuuluu elintarvikealan toimijan vastuulle.

Tapaus liittyy Vantaalle rekisteröidyn kansainvälisen Juice Plus+ -yhtiön viimeisimpään Oiva- arviointiin, jossa Vantaan elintarvikevalvonta (ei siis Ruokavirasto) oli arvioinut yrityksen omavalvontasuunnitelmaa, Oiva-raportin esillä pitoa ja elintarvikkeista annettavia tietoja. Juice Plus+ -tuotteita maahantuovaan yhtiöön on vastikään tehty uusintatarkastus, jonka mukaan yritys on korjannut edellisellä tarkastuksella havaitut epäkohdat. Kokonaisarvioksi tässä uusintatarkastuksessa yhtiö sai parhaimman arvosanan A (Oivallinen).

Juice Plus+ -yhtiö on keskustellut asiasta hyvässä hengessä Ruokaviraston kanssa. Lisäksi Juice Plus+ -yhtiö on jo viime perjantaina lähestynyt asiassa Juice Plus+ -tuotteita Suomessa markkinoivia Franchise Partnereitaan ja pyytänyt näitä korjaamaan tai poistamaan mahdolliset harhaanjohtavat julkaisut.
 

Valvontatiedot julkaistaan oivahymy.fi-sivulla

Elintarvikevalvontaa ja tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valtakunnallisen Oiva- järjestelmän arviointiohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa ei valvota kaikkia elintarviketurvallisuuden osa-alueita samalla kerralla, vaan tarkastuksen kohteeksi valitaan riskiperusteisesti tärkeiksi katsottuja asioita. Kaikki lainsäädännön vaatimukset tulee tarkastaa vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Valvontatulokset julkaistaan Oiva-järjestelmän mukaisesti hymynaamoin, joita on neljä: oivallinen (A), hyvä (B), korjattavaa (C) ja huono (D). Parhain hymy edellyttää lainsäädännön vaatimusten noudattamista. Jos tarkastuksella on tarkastettu viisi asiaa, on niistä kaikista mahdollista saada A- arvosana, jos lainsäädännön vaatimuksia on noudatettu.

Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan korjattavaa tai huono, tekee valvoja aina yritykseen uuden tarkastuksen. Uusintatarkastuksella tarkastetaan vähintään se, että havaittu epäkohta on korjattu. Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti, jossa näkyvät mahdolliset muutokset arvosanoissa.

Tarkastustulokset julkaistaan oivahymy.fi-sivulla sitä mukaa kuin elintarvikeviranomaiset tekevät tarkastuksia. Näin kuluttajilla on mahdollisuus tutustua elintarvikealan yritysten valvontatuloksiin.
 

Lisätietoja:

Regina Flittner, Sales and Marketing Manager, Nordic: Regina.Flittner@juiceplus.com