Sulje

Mitä haluaisit hakea?

Sulje

Ei näytettäviä tuotteita

Product
Määrä 0
0.00

Oma asiakastili

Juice Plus+:n yleiset palveluehdot (ehdot)

Johdanto

Asiakkaiden on huomioitava, luettava, ymmärrettävä ja hyväksyttävä nämä ehdot sekä osoitteessa https://www.juiceplus.com/fi/fi/privacy-policy saatavilla oleva yksityisyyskäytäntö (yksityisyyskäytäntö) ennen sivuston käyttöä tai Juice Plus+ -tuotteiden ja -palvelujen ostamista.

Nämä ehdot määrittävät kaikkien Juice Plus+ -tuotteiden ja -palvelujen ostamista ja/tai käyttämistä koskevat lailliset ehdot.

Jos asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, asiakas ei saa siirtyä sivustolle tai käyttää sitä muutoin minkään tilauksen lähettämiseen Juice Plus+ -yritykselle.

1. Yleistä:

1.1 The Juice Plus+ Company ApS (jäljempänä Juice Plus+) myy sivustollaan https://www.juiceplus.com/fi/fi, mukaan lukien kaikilla liittyvillä alisivustoilla (sivusto), ja Juice Plus+ -freelance-jälleenmyyjien (franchise-partner) kautta ravinto- ja lisäravinnetuotteita (tuotteet) loppuasiakkaille (asiakkaat).

1.2. Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa olevansa vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha. Jos asiakas on alle kahdeksantoista (18) vuotta vanha, hän ilmoittaa ja vakuuttaa olevansa vähintään kolmetoista (13) vuotta vanha ja käyttävänsä sivustoa nämä ehdot lukeneen ja hyväksyneen vanhemman tai huoltajan suostumuksella.

2. Sopimus:

2.1. Juice Plus+ hyväksyy oman harkintansa mukaan kaikki kohdan 1.1 ehtojen mukaan vastaanottamansa tilaukset (tilaus). Tilaus hyväksytään ja sopimus solmitaan (sopimus), kun asiakas i) vastaanottaa vahvistussähköpostiviestin Juice Plus+ -yritykseltä; ja/tai ii) vastaanottaa tuotteet.

2.2. Ehdot ovat etusijalla kaikkiin aikaisempiin, päinvastaisiin tai poikkeaviin ehtoihin nähden, joita ei ole hyväksytty tässä ja jotka eivät kuulu sopimukseen.

2.3. Sopimusta koskevat yksinomaisesti osoitteessa https://www.juiceplus.com/fi/fi/privacy-policy saatavilla olevat ehdot ja yksityisyyskäytäntö.

2.4. Lähettämällä tilauksen Juice Plus+:lle asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä ehdot ja yksityisyyskäytännön kokonaisuudessaan ja täydellisesti. Asiakas hyväksyy, että ehtoihin ei voi tehdä mitään muutoksia ilman Juice Plus+:n kirjallista suostumusta.

3. Hinta ja toimituskustannukset:

3.1 Sivustolla ilmoitettuihin hintoihin sisältyy arvonlisävero.

3.2 Juice Plus+ voi veloittaa tuotteista ylimääräisiä toimituskustannuksia toimituspaikan ja/tai toimitustavan vuoksi. Asiakas lupaa hyväksyä nämä.

4. Toimitus:

4.1. Kaikki asiakkaan lähetys- tai toimituspyynnöt ovat sitovia vain, jos Juice Plus+ on hyväksynyt ja vahvistanut ne kirjallisesti.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että ainoastaan Juice Plus+:n asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamat päivämäärät ja toimitukset ovat sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia, lukuun ottamatta kohdassa 4.2 määritettyjä tilanteita. Juice Plus+ voi valita toisen lähetystavan oman harkintansa mukaan.

4.2. Asiakas esittää, vakuuttaa ja hyväksyy, että i) Juice Plus+ ei ole vastuussa mistään viiveistä, jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisten esteiden tai Juice Plus+:n hallinnan ulkopuolella olevien tapahtumisen vuoksi; ja että ii) kyseinen viive ei vapauta asiakasta sopimuksesta.

4.3. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että tuotteisiin liittyvä riski siirtyy asiakkaan tilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen toimittamisen yhteydessä, kun tuote on toimitettu asiakkaalle, asiakkaan perheenjäsenelle, nimetylle henkilölle tai asiakkaan naapureille, jotka ovat vahvistaneet tuotteen vastaanoton kirjallisesti asiakkaan puolesta.

4.4. Asiakas tunnustaa, että tuotteen omistusoikeus siirtyy vasta, kun asiakas on maksanut tilauksen kokonaan.

5. Tilaukset:

5.1. Jatkuvat tilaukset ovat asiakkaan erikseen hyväksymiä jatkuvia tilauksia, joihin sisältyy toistuvia toimituksia joka neljäs (4) kuukausi (jatkuva tilaus).

5.2. Jos asiakas tekee jatkuvan tilauksen, sopimus solmitaan määräämättömäksi ajaksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus 30 päivää ennen seuraavaa tilauksen lähetyspäivää. Asiakkaan on toimitettava sopimuksen irtisanomispyyntö kirjallisesti asiakaspalveluosastolle tai kerrottava siitä puhelimitse.

5.3. Asiakkaalla on ennen tilauksen lähetystä oikeus valita yksi kokonaismaksu tai neljä (4) kuukausimaksua. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Juice Plus+ voi kieltää tilauksen maksamisen osissa.

5.4. Jos asiakas lähettää useita tilauksia, asiakas voi valita kullekin tilaukselle yhden kokonaismaksun tai neljä (4) kuukausimaksua.

5.5. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että tilausta ei voi enää muuttaa, kun se on toimitettu Juice Plus+:lle. Jos asiakas haluaa tehdä tilaukseen muutoksia sen lähetyksen jälkeen, hänen on otettava yhteyttä asiakaspalveluosastoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected], puhelimitse numeroon +358 (0) 942 450 875 tai postitse.

5.6. Kaikkien tuotteiden saatavuus voi muuttua. Juice Plus+ pidättää oikeuden rajoittaa kaikkien tilausten tilausmääriä, hylätä tilauksen kokonaan tai osittain sekä lopettaa tuotteiden toimittamisen siitä ilmoittamatta, vaikka asiakas olisi jo tehnyt tilauksen.

6. Takuu:

6.1. Asiakas tunnustaa ja vahvistaa saaneensa tietoa Juice Plus+:n tarjoamista takuuoikeuksista.

6.2. Jos asiakkaalla on kysyttävää takuusta, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun numerossa +358 (0) 942 450 875.

7. Maksaminen ja muut veloitukset:

7.1. Tilaus voidaan maksaa (maksu) seuraavilla maksukorteilla: MasterCard, Visa.

7.2. Maksu on suoritettava, kun tilaus lähetetään Juice Plus+:lle.

7.3. Jos asiakkaan maksut ovat myöhässä kokonaan tai osittain, Juice Plus+ voi veloittaa viivästyskorkoa avoinna olevan summan mukaisesti, lukuun ottamatta suurempia aiheutuneita vahinkoja (mukaan lukien rajoittumatta avoinna olevan summan perintäkustannukset).

7.4. Jos asiakas ei maksa erääntyneitä maksuja tai tuotteet palautuvat Juice Plus+:lle virheellisen osoitteen vuoksi tai asiakas ei vastaanota tuotteita tai kieltäytyy niiden vastaanottamisesta, asiakas korvaa kaikki Juice Plus+:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

8. Palauttaminen

8.1. Juice Plus+ on ylpeä tuotteidensa laadusta ja takaa tuotteiden täyttävän kuluttajakäyttöä koskevat tiukat standardit. Jos asiakas ei kuitenkaan ole tyytyväinen tuotteeseen, asiakas voi palauttaa sen hyvitystä tai vaihtoa varten, tilanteen mukaan, ottamalla yhteyden postitse osoitteeseen The Juice Plus+ Company ApS, Banevænget 13, Stuen, DK-3460 Birkerød, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon +358 (0) 942 450 875.

8.2. Asiakkaalla on oikeus perua tilaus ilman syytä neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta. Jos asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hän tiedostaa ja hyväksyy, että tuotteiden ominaisuuksien vuoksi ainoastaan Juice Plus+:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä lähetyspäivämäärästä palautetut ja sen vastaanottamat tuotteet hyvitetään kokonaan, lukuun ottamatta mahdollisia vähennyksiä.

8.3. Juice Plus+ hyvittää tilauksen asiakkaan käyttämällä maksutavalla, ellei muutoin ole kirjallisesti sovittu. Asiakkaalta ei missään tapauksessa veloiteta mistään palautuksista ylimääräisiä maksuja.

8.4. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki kohdassa 8 määritetyistä ehdoista poikkeavat irtisanomispyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

8.5 Asiakas ilmaisee ja vakuuttaa vastaavansa kaikissa tapauksissa kaikista palautettujen tuotteiden arvon menetyksestä aiheutuvista kustannuksista.

9. Hyvityksen hylkääminen:

9.1. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki hyvitykset hylätään kokonaan tai osittain, jos asiakkaan palauttamat tuotteet eivät sovellu myytäviksi uudelleen, niitä on käytetty osittain, niiden vanhentumispäivä on lähellä tai ne ovat vanhentuneet.

10. Tietoja henkilötietojen käsittelemisestä:

10.1. Asiakas voi luoda tai hän on voinut luoda tilin (tili) lähettäessään tilauksen sivustolta. Asiakas vastaa salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä sekä salasanan ja tilin käytön estämisestä. Asiakas tiedostaa ja lupaa hyväksyä vastuun kaikista tililtään lähetyistä tilauksista.

10.2. Asiakkaan henkilötietoja (asiakastiedot) käytetään yksityisyyskäytännön, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) sekä kaikkien paikallisten tietosuoja-asetusten mukaisesti.

10.3. Asiakastietoja käytetään yksinomaan asiakkaan ja Juice Plus+:n välisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa kerättävien ja käytettävien asiakastietojen määrä rajoitetaan tarkoituksen edellyttämään vähimmäismäärään.

10.4. Asiakas voi milloin tahansa pyytää asiakastietojensa poistamista toimittamalla tietojen poistopyynnön seuraavan linkin kautta:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11. Uutiskirje ja kaupalliset ilmoitukset:

11.1. Lähettämällä tilauksen asiakas hyväksyy Juice Plus+:n uutiskirjeiden ja kaupallisten ilmoitusten vastaanottamisen antamiinsa yhteystietoihin yksityisyyskäytännön ehtojen mukaisesti.

11.2. Asiakkaan yhteystietoja ei jaeta tai siirretä millekään kolmansille osapuolille.

11.3. Asiakas voi perua uutiskirjeen ja kaupallisten ilmoitusten tilauksen milloin tahansa viesteissä olevalla tilauksen perumispainikkeella.

12. Täytäntöönpanokelpoisuus ja kiistat:

12.1. Mikäli ehtojen yksittäisiä kohtia julistetaan kokonaan tai osittain pätemättömiksi tai toimeenpanokelvottomiksi, muut ehdot pysyvät voimassa.

12.2. Kaikki ehtojen muutokset tai lisäykset vaativat Juice Plus+:n kirjallisen suostumuksen.

12.3. Osapuolet hyväksyvät, että kaikki kiistat, joita osapuolet eivät kykene ratkaisemaan epävirallisesti, annetaan tanskalaisen tuomioistuimen tai kuluttajan asuin- tai kotipaikan tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli asuin- tai kotipaikka sijaitsee Suomessa.

13. Muutokset

13.1. Ehdoissa ja yksityisyyskäytännössä esitettyjä ehtoja, tietoja ja yksityiskohtia voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä näitä ehtoja ja yksityisyyskäytäntöä tai linkittämällä niihin (jos linkittäminen on sallittua) asiakas ilmaisee ja vakuuttaa hyväksyvänsä riskin, että tiedot ovat voineet muuttua tai poistua edellisen käytön jälkeen.

13.2. Juice Plus+ pidättää oikeuden muuttaa, päivittää, lisätä, lakkauttaa, poistaa, muokata tai muutoin muuttaa milloin tahansa mitä tahansa ehtojen tai yksityisyyskäytännön kohtia kokonaan tai osittain. Juice Plus+ ilmoittaa näiden ehtojen merkittäviksi katsotuista muutoksista asiakkaille sivustolla kohtuullisen ajan kuluessa.

14. Vastuu

14.1. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy täten, että Juice Plus+ käyttää tuotteidensa valmistuksessa ja toimituksessa vakiintuneita toimintatapoja. Nämä toimintatavat sisältävät toimintastandardit ja -menetelmät, jotka ovat yhdenmukaisia alan vallitsevien ja säädöksellisten standardien kanssa. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki tuotteet valmistetaan, pakataan, merkitään, toimitetaan ja lähetetään Juice Plus+:n määritysten sekä tuotemerkeissä ilmoitettujen tietojen mukaan.

14.2. Asiakas ilmaisee ja vakuuttaa lukevansa tuotemerkinnät ennen tuotteen nauttimista sekä noudattavansa kaikkia haitallisten seuraamusten välttämisessä tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien rajoittumatta erityisesti terveydentilaa ja/tai fyysistä kuntoa koskien. Asiakas lupaa ilmoittaa Juice Plus+:lle välittömästi tuotteita koskevista reklamaatioista sekä tehdä yhteistyötä Juice Plus+:n kanssa asian selvittämisessä.