Lukk

Juice Plus+ retningslinjer for personvern og informasjonskapsler - INDEPENDENT PARTNER

Hos Juice Plus+ har vi stor respekt og vi setter pris på at du handler med oss. Spesielt databeskyttelse har høyest prioritet og, etter at vi startet har vi alltid passet på å bygge våre tjenester med et sett sterke personvernprinsipper i tankene og forventer det samme fra våre handelspartnere.

 

Disse retningslinjene for personvern (“Retningslinjene”) forklarer:

 

 • hvilken type personlig informasjon (“Personopplysninger”) vi kan samle inn når du besøker vår Juice Plus+ nettside eller enhver av Juice Plus+ sine mobilsider, applikasjoner og andre interaktive funksjoner eller tjenester hvor Retningslinjene er publisert, inkludert ditt virtuelle kontor og online partnerstyringssystem (“Sider”)
 • hvordan vi kan bruke dine Personopplysninger
 • når (under visse omstendigheter) vi kan offentliggjøre dine Personopplysninger
 • hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dine Personopplysninger
 • tiltak vi har gjort for å sikre dine Personopplysninger
 • dine forpliktelser når du håndterer Personopplysninger som en Independent Partner

 

Legg merke til at disse Retningslinjene kan endres fra tid til annen, så du bør jevnlig se gjennom dem.

 

Hovedpunktene:

Vi oppbevarer dine personopplysninger trygt og sikkert kun så lenge det er nødvendig

Vi bruker dine personopplysninger for å på en rettferdig og lovlig måte forbedre din opplevelse

Du bestemmer hvordan og når du hører fra oss

Vi selger ikke noen av de Personopplysningene du har gitt oss

 

I disse Retningslinjene angir førsteperson (“vi”, “vår”, “oss” eller “vår”) Juice Plus+-selskapet eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper som er knyttet til Juice Plus+@-merket (kort sagt “Juice Plus+”) ansvarlig for innsamling og behandling av Personopplysningene og bundet av disse Retningslinjene.

 

Andreperson (“du”, “din” eller “dine”) angir deg som kunde eller generelt personen som oppgir Personopplysninger eller annen informasjon som er emnet i disse Retningslinjene.

1. Når blir Personopplysninger samlet inn, og til hvilket formål?


Hos Juice Plus+ begrenser vi mengden data som vi samler inn til det som er nødvendig for de identifiserte formålene og samler ikke inn Personopplysninger med mindre du oppgir dem frivillig til oss.

Selv om de nøyaktige detaljene i Personopplysningene som er samlet inn vil variere i henhold til det spesifikke formålet vil vi vanligvis samle inn følgende Personopplysninger fra eller i forhold til deg:

Personopplysninger

Formål

Informasjon om din bruk av sidene ("Bruksopplysninger"). Det kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettleserens type og versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og nettsidens navigasjonsbaner, så vel som informasjon om tidspunkt, hyppighet og mønster for din bruk av siden. Kilden for Bruksopplysningene er et tredjepartssystem for analysesporing.

Bruksopplysningene kan behandles for å drifte, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre våre produkter og tjenester til deg.

Informasjon inkludert i din personlige konto på Sidene ("Kontoopplysninger"). Det kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 

 • Ditt navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Profilbilder
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Utdannelses- og arbeidsdetaljer
 • Dine kort-, bank- og transaksjonsdetaljer
 • Person-, skatte- og omsetningsnumre eller lignende, basert på skattemessige krav i ditt område.
 • Barns elementære personopplysninger*

Kontoopplysningene kan behandles for å:

 

 • Registrer deg som en uavhengig partner
 • Levere våre produkter og tjenester,
 • Gi informasjon, fremme og reklamere for våre produkter og tjenester og våre spesialtilbud
 • Yte støtte og forbedre, fikse og tilpasse våre Tjenester
 • Overvåke og håndtere trusler, misbruk eller krenkelser
 • Styre ditt partnersystem
 • Styre og/eller gå gjennom betaling av inntektene du er berettiget til å motta i henhold til kompensasjonsplanen
 • Innfri våre juridiske forpliktelser, slik som: utføre tilbakekalling av produkter og å besvare forespørsler om informasjon fra kompetente offentlige instanser og rettsinstanser.    
 • * Som del av programmet Healthy Starts for Families gjør vi det mulig for foreldre å legge til deres barns grunnleggende personopplysninger i deres familiebestillinger for bestillingsadministrasjon og kundeundersøkelsesformål. Når et barn fyller 18 år vil vi automatisk behandle vedkommende som en kunde og gjøre det mulig for dem å styre sine bestillinger selv. Forelderen og barnet kan til enhver tid protestere på videre behandling av barnets personopplysninger eller be om at de slettes. Dette gjelder ikke for opplysningene som angår bestillinger som barnet har gjort selv når vedkommende kan gjøre slike bestillinger

Informasjon som finnes i enhver forespørsel som du sender til oss angående produkter og/eller tjenester eller for å få tilgang til dine Opplysninger ("Forespørsel om opplysninger").

Forespørsel om opplysninger kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante produkter og/eller tjenester til deg eller besvare forespørsler om informasjon.

Informasjon som er gitt for levering av våre tjenester til deg (“Tjenestedata”).

Tjenestedataene kan behandles for formålene å drive sidene, levere tjenestene våre, sikre at sidene er trygge, opprettholde sikkerhetskopier, forhindre misbruk av våre databaser, og kommunisere med deg.

Informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp og levering av produkter og tjenester som du inngår med Juice Plus+, gjennom Sidene ("Transaksjonsopplysninger"). Transaksjonsopplysningene kan inkludere din kontaktinformasjon, oppgitt kort- eller bankinformasjon og transaksjonsopplysningene.

Transaksjonsopplysningene kan behandles med det formål å levere kjøpte varer og tjenester, noe som lar oss administrere din bestilling og føre et skikkelig regnskap over disse transaksjonene og behandle utbetaling av inntekter du har krav på.

Informasjon som du gir oss gjennom Sidene med det formål å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev ("Varselsopplysninger").

Varselsopplysningene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å motta slike forsendelser lenger kan du bare klikke på linken “Stopp abonnement” nederst i e-posten og/eller kontakt oss slik det er angitt under “Kontakt oss” nedenfor.

Informasjon som finnes i eller er tilknyttet enhver kommunikasjon via Sidene ("Korrespondanseopplysninger"). Korrespondanseopplysningene kan inkludere, men er ikke begrenset til innhold i kommunikasjon og metadata som er knyttet til kommunikasjonen og eventuelt ditt svar.

Korrespondanseopplysningen kan behandles med det formål å kommunisere med deg og for protokollføring.

Informasjon som feirer dine bedrifter og deltagelse i partnerplanen, inkludert bilde-, lyd- og videomateriale

Juice Plus+ opplæring og reklame, publikasjoner, inkludert publikasjoner på sosiale media.

 

2. Hva er rettsgrunnlaget for innhenting og bruk av Opplysninger?

Vi innhenter, bruker og deler opplysningene på følgende rettsgrunnlag:

 • som nødvendig for å oppfylle våre kontraktmessige vilkår og/eller ta skritt, på din oppfordring, for å inngå en slik kontrakt,
 • som forenlig med ditt samtykke, som du kan korrigere, oppdatere eller oppheve når som helst,
 • i samsvar med samtykket du ga til analysesporende tredjeparter for Bruksopplysningene,
 • som nødvendig for våre berettigede interesser, inkludert vår interesse i å drive forretningen vår i samsvar med rettmessig handelssedvane, for eksempel å levere produkter og tjenester og utstedet direkte markedsføring,
 • for å lære opp personalet vårt og promotere tjenesten vår med andre partnere og til offentligheten,
 • for å føre regnskap og opptegnelser,
 • for å forhindre og håndtere svindel, uautorisert bruk av Juice Plus+-produkter og -tjenester, brudd på våre vilkår og retningslinjer, eller annen skadelig eller ulovlig aktivitet,
 • for å beskytter oss selv (inkludert våre rettigheter, eiendom eller produkter), våre brukere eller andre, inkludert som del av etterforskning eller tilsynsforepørsler, for å sikre systemer og bekjempe søppelpost, trusler, misbruk eller overtredende aktiviteter og fremme sikkerhet på tvers av Juice Plus+-sider,
 • intern gruppeadministrasjon og administrering av andre forhold,
 • som nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, og
 • for å beskytte dine eller andres interesser.    

3. Hvordan blir Opplysninger delt, overført eller offentliggjort?

Med hvem

Beskyttelse

Konsernselskaper. Når du oppgir informasjon til oss kan vi bruke den informasjonen til å levere informasjon og tjenester til deg som anmodet. Vi må kanskje dele opplysningene dine med tilknyttede selskaper (inkludert i USA, Europa og Storbritannia) for å hjelpe oss å drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre våre Produkter og Tjenester. Dette inkluderer å hjelpe med å forbedre infrastruktur og leveringssystemer, forstå hvordan våre Sider brukes, og sikring av systemer. Vi deler også informasjon for å bekjempe søppelpost, trusler, misbruk eller krenkende aktiviteter og fremme sikkerhet på tvert av Juice Plus+-sidene.

 • Når vi deler eller overfører opplysninger til konsernselskaper krever vi at de bruker dine Opplysninger i henhold til disse Retningslinjene.
 • Juice Plus+ bruker for øyeblikket standard personvernbestemmelser (SCC) for overføringer av opplysninger til USA og andre jurisdiksjoner hvor ingen tilstrekkelige adekvansbeslutninger er på plass. Denne mekanismen kan oppdateres eller erstattes av Juice Plus+ fra tid til annen med en annen rettslig mekanisme.

Andre partnere og kunder. Dine kunder og upline-/downline-partnere i nettverket ditt og deres Wellness Coordinator (hvor gjeldende) vil motta dine kontaktdetaljer slik at de kan kontakte deg i forbindelse med sine ordre og deres kunde-/forretningsforhold. Dine upline-/downline-partnere og deres Wellness Coordinator (hvor gjeldende) vil også ha tilgang til dine transaksjonsopplysninger i den utstrekning det er nødvendig i forhold til deres rolle i ditt nettverk.

Delingen er begrenset til å muliggjøre oppfyllelse og forvaltning av bestillinger og utbetalinger til partnere og Juice Plus+ Wellness Coordinators (hvor gjeldende).

Tredjeparts tjenesteleverandører. Vi jobber med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss å drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, sikre, støtte og markedsføre våre tjenester.

Når vi deler informasjon med tredjeparts tjenesteleverandører for at disse skal utføre støttetjenester for oss, kan de få tilgang til dine Opplysninger kun for det formål å utføre disse støttetjenestene (i henhold til våre instruksjoner), og må holde Opplysningene dine sikre.

Myndigheter I tillegg til de spesifikke avsløringene av informasjon som oppgitt i Retningslinjene, må vi kanskje også avsløre din informasjon hvor slik avsløring er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene for en annen person, utøvelse av eller forsvar mot rettskrav, om det være seg i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller minnelig prosedyre, eller for å overholde krav i forbindelse med nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse.

Når vi deler informasjon med myndigheter, kan de få tilgang til dine Opplysninger kun på berettiget grunnlag og for de spesifiserte formål.

 

Vi kan dele eller overføre dine Opplysninger under enhver direkte eller indirekte reorganiseringsprosess, inkludert, men ikke begrenset til, sammenslåinger, overtagelser, oppgivelser og salg av alle eller deler av våre aktiva. Opplysningene dine kan deles etter fullføring av slik transaksjon og/eller under vurderingen før overføring (underlagt fortrolighetskrav). Hvis overført vil Opplysningene dine forbli underlagt disse Retningslinjene for personvern eller retningslinjer som, som et minimum, beskytter personvernet ditt til en tilsvarende grad som disse Retningslinjene for personvern, med mindre du samtykker til noe annet.

4. Hvor lenge beholder vi Opplysningene?

Vi beholder dine Opplysninger kun så lenge som nødvendig for å tilfredsstille de angitte formålene og tjenestene som er relatert til deg eller som du har anmodet om, gitt at det ikke foreligger juridiske krav som tilsier noe annet, for eksempel i tilfelle oppbevaringsperioder pålagt av handels- eller skattereguleringer eller for å løse tvister. Opptak av telefonsamtaler oppbevares generelt i seks måneder. Din personlige opptegnelse vil bli lagret så lenge det er nødvendig for skattemessige og lignende formål, eller for utøvelse av/forsvar mot potensielle krav. Følg instruksjonene i del 8 hvis du ønsker å forvalte, endre, begrense eller slette Opplysningene dine.

5. Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Under Personvernforordningen eller enhver annen gjeldende personvernlov, har du rettighet til å få tilgang til, rette, overføre og slette informasjonen din, samt rettigheten til å begrense og protestere mot noe behandling av din informasjon, med mindre behandlingen er basert på tvingende berettigede årsaker eller er nødvendig av juridiske årsaker.

 

Hvor vi bruker dine Opplysninger for direkte markedsføring kan du alltid protestere og velge å ikke motta fremtidige markedsføringsmeldinger ved å bruke stopp abonnement-linken i slik kommunikasjon.

Du kan oppdatere leverings-, betalings- eller faktureringsinformasjonen, samt andre opplysninger du oppga til oss ved å logge inn på din Partner myjuiceplus.com og selv utføre de nødvendige endringene eller korreksjonene ved å klikke på rediger-knappen ved siden av "Kontaktinformasjon". Du kan også deaktivere kontoen din ved å kontakte vårt Partner støtteteam. Når du gjør dette vil kontoen din deretter bli deaktivert på fremtidig basis, selv om noen Opplysninger fortsatt kan beholdes i den grad nødvendig for å oppfylle våre berettigede forretningsbehov, overholde gjeldende lov, løse tvister og håndheve våre kontrakter.

 

Kontakt oss for å utøve dine rettigheter i alle andre tilfeller. Vår kontaktinformasjon finnes i Avsnitt 8 nedenfor.

6. Hvordan blir dine Opplysninger sikret?

Hos Juice Plus+ er det avgjørende å beskytte Opplysninger mot tap eller tyveri samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifisering ved hjelp av sikkerhetstiltak passende for opplysningenes sensitivitet, uavhengig av formatet de er lagret i. I denne forbindelse bruker vi forskjellige metoder for å beskytte Opplysninger. De inkluderer:

 • Fysiske tiltak: Sikrede serverplasseringer, begrenset tilgang og alarmsystemer.
 • Tekniske verktøy: passord og kryptering med bransjens generelt beste praksis.
 • Organisasjonskontroller: taushetsavtaler, begrenset tilgang basert på behov, opplæring av ansatte og sikkerhetsklareringer.
 • Online-sikkerhet: som kryptering og autentiseringsverktøy for å beskytte dine Opplysninger mot uautorisert bruk. Brannmurer brukes for å beskytte våre servere og nettverk mot at uautoriserte brukeres tilgang og tukling med filer og annen informasjon som vi lagrer.
 • Vi bruker Secure Sockets Layer (SSL)-teknologi til å beskytte din kredittkortinformasjon online, og Juice Plus+ har, som en global organisasjon, har skrevet under på og har som mål å overholde informasjons-sikkerhetsstandarden for kortbransjen (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS), som styres av PCI Security Standards Council (som ble grunnlagt av American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide og Visa International) for å forbedre kredittkortsikkerhet for kunder. PCI DSS er en mangefasettert sikkerhetsstandard som inkluderer krav for sikkerhetsstyring, retningslinjer, prosedyrer, nettverksarkitektur, programvaredesign og andre kritiske vernetiltak med sikte på å oppnå løpende utvikling, forbedring, lagring, spredning og implementering av høye sikkerhetsstandarder for beskyttelse av kontoopplysninger. For mer detaljer om PCI DSS, se: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Informasjonskapsler - Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Sidene våre bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten og lett fjernet fil som lagres av nettleseren din på din datamaskin eller enhet, og som ofte inkludere en anonym unik identifikator. Vi bruker informasjonskapsler for å la deg angi dine individuelle preferanser, og hjelpe oss å levere en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapsler hjelper oss også å studere trafikkmønstre på Sidene våre, lagre brukerpreferanser og spore brukertrender på Sidene våre, slik at vi kan forstå hvilke deler av Sidene våre er populære, og gjøre nettsurfing til en mer givende opplevelse for våre brukere. Vi bruker både økt-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. Økt-informasjonskapsler utløper ved slutten av et besøk på Siden vår, mens vedvarende informasjonskapsler (også kalt lagrede informasjonskapsler) forblir aktive til du deaktiverer dem gjennom din nettlesers innstillinger, eller til en forhåndssatt utløpsdato.

 

Hvordan kontrollere informasjonskapsler

Våre retningslinjer for informasjonskapsler er under utvikling, og du kan følge instruksjonene gitt av nettleseren eller enheten din (finnes vanligvis under "Innstillinger" eller "Preferanser") for å modifisere dine informasjonskapsel-innstillinger. Merk at hvis du angir at nettleseren eller enheten din skal deaktivere informasjonskapsler, vil noen av Sidene våre kanskje ikke fungere korrekt.

8. Hvordan kan du kontakte Juice Plus+?

Skulle du ha spørsmål eller bekymringer angående vår bruk av dine Opplysninger eller om Retningslinjene, eller om du ønsker å endre, oppdatere, protestere mot eller begrense innhenting og/eller behandling av dine Opplysninger gitt til Juice Plus+, eller tilgang til slike Opplysninger, klikk på følgende link kontakt vårt Datafortrolighetsteam.

Du kan også kontakte vårt datavernteam per e-post: EMEA - [email protected], eller vårt personvernombud i Storbritannia, Aphaia Ltd på [email protected]. USA - [email protected]

Hvis vi ikke er i stand til å løse problemet til din tilfredshet, har du rett til å kontakte Datatilsynet i ditt land.

Oppdatert og i kraft fra januar 2024
Copyright© 2024, The Juice Plus+ Company Alle rettigheter forbeholdt.