Stäng

Vad vill du söka efter?

Stäng

Inga artiklar att visa

Product
ANTAL 0
SEK 0.00

Mitt kundkonto

Juice Plus+ – ALLMÄNNA VILLKOR – SVERIGE

(Villkoren på det lokala språket har företräde framför den engelska versionen.)

1. Avtalets syfte: 

The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Basel (nedan kallat Juice Plus+) säljer på sin webbplats, www.juiceplus.com, kosttillskott via Franchise Partners till slutkund.  Franchise Partners kan köpa produkter via denna webbplats. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Juice Plus+ och kunden rörande alla varor som beställts på denna webbplats eller vid direkt försäljning.

2. Avtalsingående: 

2.1. Alla erbjudanden från Juice Plus+ på denna webbplats ges utan förpliktelser och  är inte bindande. Avtal ingås när en kund lägger en beställning på webbsidan eller via e-mail, kunden får ett bekräftelsemejl och varorna levereras av Juice Plus+.

2.2. Köparens villkor godkänns inte om de avviker från, eller motsätter sig, dessa villkor och ingår därmed inte i avtalet.

2.3. Kunden kan ladda ned avtalet på webbplatsen. Avtalstexten sparas inte av Juice Plus+. Avtalet finns på svensk. Köparen kan ändra felaktiga inmatningar med backtangenten. Vid direktförsäljning får köparen ett avtal i pappersformat att underteckna.

3. Priser: 

I priset ingår lagstadgad moms. Fraktkostnader kan i enskilda fall tillkomma.

4. Leverans: 

4.1 Av köparen önskade datum och tidsfrister är inte bindande så länge de inte uttryckligen bekräftats av Juice Plus+ skriftligen. Endast av Juice Plus+ angivna datum gäller. Juice Plus+ väljer själv leveranstyp.

4.2 Juice Plus+ ansvarar inte för leveransförseningar om orsaken ligger utom bolagets kontroll (t.ex. naturfenomen), och sådana förseningar fritar inte köparen från dennes avtalsmässiga skyldigheter. 

4.3 Varorna betraktas som levererade av Juice Plus+ med befriande verkan vad gäller bolagets ansvar och skyldigheter förutsatt att varorna levererats till den adress kunden uppgav i beställningen och varorna överlämnats till honom/henne eller någon i hushållet/grannskapet mot skriftlig eller elektronisk bekräftelse. 

5. Kundförmånsprogram:

5.1. Kundförmånsprogram (leverans var 1:a, 2:a, 3:e eller 4:e månad) ingås för en obestämd period. Båda parter kan upphäva avtalet med 30 dagars varsel före nästa leveransdatum. Uppsägningen måste vara skriftligt. 

Kunden kan välja att delbetala med fyra månadsbetalningar, alternativt erlägga hela summan vid ett tillfälle. För beviljad delbetalning debiterar Juice Plus+ en avgift som beräknas utifrån skillnaden mellan totalkostnaden och delbetalningen.

5.2. Det går inom ramarna för detta avtal att välja engångsleveranser förutsatt att de är korrekt märkta. I sådant fall kan kunden också välja mellan engångsbetalning eller fyra månadsavbetalningar. I detta fall är punkt 5.1 meningen 2 inte tillämplig.

6. Garanti:

Kunden ska informeras om sina lagstadgade rättigheter. Vid garantiärenden kan kunden kontakta kundservice: tel. +46 (0) 424 052 514.

7. Betalning och försening:

7.1. Varorna kan betalas på följande sätt:

- Banköverföring

Till Bankgiro nr: 5230-5380

(OBS! Kom ihåg att uppge namn och adress. Paketet skickas ut när betalningen registrerats.

CHS & delbetalning inte möjligt via banköverföring.)

- Kreditkort (MasterCard, Visa)

7.2. Köpesumman förfaller vid fakturering. Om köparen väljer att delbetala, träder punkt 5.2 i kraft.

7.3. Om kunden helt eller delvis ligger efter med betalningar har Juice Plus+ rätt att ange hela beloppet som förfallet. Kunden bär kostnaderna för indrivning.

8. Kundens kostnader:

Om debitering inte kan göras på grund av att täckning saknas, eller p.g.a. andra orsaker från kundens sida, eller om levererade varor returneras till Juice Plus+ på grund av felaktigt uppgiven adress eller refuserat mottagande, måste kunden bära alla kostnader.

9. UndantaG för returrätt:

Returrätten kan inte utövas vid leverans av förseglade varor som inte lämpar sig för retur av hälso- eller hygienskäl. Detsamma gäller för lättfördärvliga varor vars utgångsdatum passerat. Om köparen inte är slutkund (t.ex. Franchise Partner) gäller inte returrätten.

10. Dataskydd:

Kundens personliga uppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter) skickas bara till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra Juice Plus+ avtalsmässiga skyldigheter. I detta fall begränsas dataöverföringen till ett minimum. Utöver det hänvisar vi till den särskilda dataskyddsklausulen på www.juiceplus.com.

11. Nyhetsbrev:

Kunden samtycker till att få nyhetsbrev per e-mail från Juice Plus+. Kundens e-mailadress lämnas inte vidare till tredje part. Kunden kan när som helst avbryta genom att trycka på "unsubscribe" länken i e-mailet eller genom att skicka mail till customercare.se@juiceplus.com

12. Villkorens oberoende förhållande:

12.1. Om delar av dessa villkor annulleras, eller helt eller delvis inte går att tillämpa, ska detta inte påverka övriga villkor.

12.2. Ändringar eller tillägg till dessa villkor måste göras i skriftlig form. Detta gäller även kravet på skriftlig form.

12.3. Köparens hemvist gäller för dessa villkor. Om köparen bedriver verksamhet ska München, Tyskland, vara domsaga. 

UPPSÄGNING

Uppsägningsrätt

Du kan säga upp detta avtal inom 30 dagar utan att uppge någon orsak. 

Uppsägningsperioden är 30 dagar från det att beställningen har skickats eller kontraktet har slutförts.

För att kunna utöva din uppsägningsrätt måste du informera The Juice PLUS®+ Company, Marienbergerstr. 10 or 165 (both ok), D-38122 Braunschweig, e-mail customercare.se@juiceplus.com (t.ex. med rekommenderat brev eller per e-post) om ditt beslut att säga upp detta avtal. 

För att hålla uppsägningsfristen räcker det att du meddelar oss att du vill utöva din uppsägningsrätt innan uppsägningsfristen löpt ut.

Konsekvenser av uppsägning

Vid uppsägning av detta avtal måste vi återgälda betalningar som vi erhållit av dig, däribland leveranskostnader (exkl. tilläggskostnader som har uppstått om du valt en annan typ av leverans än erbjuden standardleverans) utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att vi fått meddelande om uppsägning av detta avtal. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde för den initiala transaktionen, förutsatt att inget annat uttryckligen avtalats. Du debiteras inte någon avgift för detta. Återbetalning kommer att utfärdas när vi har mottagit returvarorna.

Du måste överföra eller returnera varorna omgående och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum du meddelat Juice Plus+ om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen infrias om du skickar tillbaka varorna inom 30 dagar. Du bär den direkta kostnaden för varureturen. 

Du är endast ansvarig för en eventuell försämring av varorna, om du returnerar produkter som är öppna, trasiga eller på annat sätt använd.