Stäng

Vad vill du söka efter?

Stäng

Inga artiklar att visa

Product
ANTAL 0
SEK 0.00

Mitt kundkonto

Juice Plus+ Integritets- och cookiepolicy - KUND

På Juice Plus+ har vi stark respekt och vi uppskattar att du gör affärer med oss. I synnerhet har dataskydd högsta prioritet och sedan vi startade har vi alltid sett till att bygga våra tjänster med en uppsättning starka integritetsprinciper i åtanke och vi förväntar oss detsamma från våra affärspartners.

 

Denna integritetspolicy ("policy") förklarar vilken typ av personuppgifter ("data") vi kan samla in när du besöker vår webbplats för Juice Plus+ eller någon av Juice Plus+ mobila webbplatser, applikationer och andra interaktiva funktioner eller tjänster där denna policy publiceras, inklusive ditt virtuella kontor och partnerhanteringssystem online ("webbplatser"). Policyn förklarar också hur vi kan använda dina data, när (under vissa omständigheter) vi kan lämna ut dina data och hur du kan komma åt och uppdatera datan. Denna policy beskriver också de åtgärder vi har vidtagit för att säkra dina data. Observera att denna policy kan ändras då och då, så se till att granska den ofta.

 

Det väsentliga:

Vi sparar dina uppgifter på ett säkert och tryggt sätt bara så länge som det är nödvändigt
Vi använder dina uppgifter på ett rättvist och lagligt sätt för att förbättra din upplevelse
Du bestämmer själv hur och när du hör av oss
Vi säljer inte några av de uppgifter du försett oss med

 

I denna policy avser första person ("vi", "vår", "oss", "våra") The Juice Plus+ Company eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag som är kopplade till varumärket Juice Plus+® (förkortat "Juice Plus+") som ansvarar för insamling och behandling av datan och som är bundna av denna policy.

 

Den andra personen ("du", "din", "dina") betecknar dig som kund, eller i allmänhet den person som tillhandahåller data eller någon annan information, som är föremål för denna policy.

1. När samlas data in och i vilket syfte?


På Juice Plus+ begränsar vi mängden och typen av data som vi samlar in till vad som är nödvändigt för de angivna ändamålen och samlar inte in data om du inte frivilligt lämnar dem till oss.

Även om de exakta detaljerna om de insamlade datan varierar beroende på det specifika syftet kan vi vanligtvis samla in följande data från eller om dig:

Data

Syfte

Information om din användning av webbplatserna ("Användningsdata"). Den kan omfatta din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och -version, operativsystem, hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar, samt information om tidpunkt, frekvens och mönster för din användning av webbplatsen. Källan till användningsdatan är ett analytiskt spårningssystem från tredje part.

Användningsdatan kan bearbetas för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster till dig.    

Information som ingår i din personliga profil på webbplatserna eller som du lämnar till din Juice Plus+ Independent Partner (IP) eller Wellness Coordinator via webbplatserna ("Kontouppgifter"). Den kan omfatta, men är inte begränsad till:

 • Ditt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kön
 • Dina betalnings- och transaktionsuppgifter
 • Grundläggande data om barn*

Kontouppgifterna kan bearbetas för att:

 

 • Lägga en produktbeställning
 • Leverera produkterna och tjänsterna,
 • Marknadsföra och annonsera våra produkter och tjänster
 • Tillhandahålla support och förbättra, åtgärda och anpassa våra tjänster
 • Komma i kontakt med en Juice Plus+ Independent Partner (IP) för en introduktion till produkterna eller tjänsterna
 • Tillhandahålla information om våra produkter och tjänster och våra specialerbjudanden
 • Utarbeta och ingå ett Juice Plus+ ansökningsavtal med dig
 • Leverera och ta tillbaka produkter och för att hantera garantier
 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter, som t.ex. att genomföra återkallande av produkter och för att svara på förfrågningar om information från behöriga offentliga organ och rättsliga myndigheter.    
 • * Som en del av programmet Healthy Starts for Families gör vi det möjligt för föräldrar att lägga till sina barns grundläggande data i sina familjebeställningar för orderhantering och kundundersökningar. När ett barn väl har fyllt 18 år kommer vi automatiskt att behandla dem som kunder och göra det möjligt för dem att hantera sina beställningar självständigt. Föräldern och barnet kan när som helst invända mot ytterligare behandling av barnets data eller begära att de raderas. Detta gäller inte data som hänför sig till eventuella beställningar som gjorts av barnet självt när de är kapabla att göra sådana beställningar

Information som ingår i en förfrågan som du skickar till oss om produkter och/eller tjänster eller för att få tillgång till dina data ("Förfrågningsdata").

Förfrågningsdatan kan bearbetas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta produkter och/eller tjänster till dig eller för att svara på förfrågningar om information.

Information som rör transaktioner, inklusive köp och leverans av produkter och tjänster som du ingår med oss, via webbplatsen och/eller via din Juice Plus+ Independent Partner (IP) eller Wellness Coordinator ("Transaktionsdata"). Transaktionsdatan kan omfatta dina kontaktuppgifter, angivna bank- eller kortuppgifter och transaktionsdetaljerna.

Transaktionsdatan kan bearbetas i syfte att leverera de köpta varorna och tjänsterna, så att vi kan hantera din beställning och föra korrekta register över dessa transaktioner.

Information som du förser oss med, via webbplatsen och/eller via din Juice Plus+ Independent Partner (IP) eller Wellness Coordinator, i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("Meddelandedata").

Meddelandedatan kan bearbetas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden om produkter och tjänster och/eller nyhetsbrev. Om du inte längre vill få sådana utskick klickar du bara på länken "avsluta prenumeration" längst ner i e-postmeddelandet eller kontaktar oss och/eller enligt vad som anges under "Kontakta oss" nedan. Du kommer att ges möjlighet att samtycka till eller välja bort marknadsföringskommunikation när du uppger din e-postadress direkt till oss.

Information som finns i eller relaterar till kommunikation via webbplatsen eller via din Juice Plus+ Independent Partner (IP) eller Wellness Coordinator ("Korrespondensdata"). Korrespondensdatan kan inkludera, men är inte begränsad till, kommunikationsinnehåll och metadata som är kopplade till kommunikationen och slutligen ditt svar.

Korrespondensdatan kan bearbetas i syfte att kommunicera med dig och för registerhållning.

Automatiserat beslutsfattande

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. Detta innebär ett beslut som enbart grundas på automatiserad profilering som ger rättsliga effekter för den enskilde, och som inte får grundas på särskilda kategorier av (dvs. känsliga) data utan uttryckligt medgivande eller betydande allmänintresse med skyddsåtgärder. Meningsfull information om den logik som är inblandad, liksom betydelsen och de förutsedda konsekvenserna av bearbetningen för individen måste också tillhandahållas.

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande som ger rättsliga effekter eller liknande betydande effekter om det inte är nödvändigt för att ingå, eller fullgöra, ett avtal mellan dig och Juice Plus+.

Vi utför dock profilering. Vi gör dataanalyser av inköp för att förstå hur vi kan förbättra våra tjänster för att öka kundernas samverkan med oss. Vi använder också webbanalys på våra webbplatser som berör besökare på webbplatsen.

 

Vi baserar inte profilering på särskilda kategorier av data, dvs. data som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackföreningar, och bearbetning av genetiska data, biometriska data i syfte att unikt identifiera en fysisk person, data om hälsa eller data om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

2. Vilken är den rättsliga grunden för insamling och användning av data?

 • Vi samlar in, använder och delar datan på följande rättsliga grund:
 • i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsvillkor och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal;
 • i enlighet med ditt samtycke, som du när som helst kan ändra, uppdatera eller återkalla;
 • i enlighet med det samtycke du givit till tredje parter för analytisk spårning av användningsdatan;
 • när det är nödvändigt för våra legitima intressen, inklusive vårt intresse av att driva vår verksamhet i enlighet med legitima affärsmetoder, till exempel för att tillhandahålla produkter och tjänster och genomföra direktmarknadsföring;
 • för att utbilda vår personal och marknadsföra vår tjänst hos andra partners och till allmänheten;
 • för att upprätthålla räkenskaper och register;
 • för att förhindra och bekämpa bedrägerier, obehörig användning av Juice Plus+ produkter och tjänster, brott mot våra villkor och policyer, eller annan skadlig eller olaglig verksamhet;
 • för att skydda oss själva (inklusive våra rättigheter, vår egendom eller våra produkter), våra användare eller andra, inklusive som en del av utredningar eller myndighetsförfrågningar, för att säkra system och bekämpa skräppost, hot, missbruk eller överträdelser samt främja säkerhet och trygghet på alla Juice Plus+ webbplatser;
 • intern koncernadministration och administration av andra relationer;
 • när det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter; och
 • för att skydda dina eller andras intressen.    

3. Hur delas, överförs eller lämnas data ut?

Med vem

Skydd

Koncernföretag. När du lämnar information till oss kan vi använda den informationen för att tillhandahålla information och tjänster till dig på begäran. Vi kan behöva dela din information med närstående företag (inklusive i USA, Europa och Storbritannien) för att hjälpa till att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster. Detta inkluderar att förbättra infrastruktur och leveranssystem, förstå hur våra webbplatser används, hjälpa oss att tillhandahålla ett sätt för dig att få kontakt med Juice Plus+ Independent Partner (IP) och att säkra systemen. Vi delar också information för att bekämpa skräppost, hot, missbruk eller överträdelser samt främja säkerhet och trygghet på alla Juice Plus+ webbplatser.

 • Närhelst vi delar eller överför uppgifter till koncernföretag kräver vi att de använder dina data i enlighet med denna policy.
 • Juice Plus+ använder standardavtalsklausuler (SCC) för överföring av data till USA och andra jurisdiktioner där det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå. Denna mekanism kan då och då uppdateras eller ersättas av Juice Plus+ med en annan rättslig mekanism.

Juice Plus+ Independent Partners (IP) och Wellness Coordinators. Den IP som har registrerat dig och dennes upline och Wellness Coordinator (i förekommande fall) kommer att ha tillgång till dina konto-, transaktions- och andra data i Juice Plus+-systemet i den utsträckning som krävs för sin roll och för att hantera relationen med dig.

Delningen med Independent Partners och Wellness Coordinators är begränsad till att kunna utföra och administrera ditt konto, dina beställningar och betalningar till dem. I den utsträckning dina data behandlas av IP och Wellness Coordinators som använder Juice Plus+ system, är de mottagare av data från Juice Plus+. Du ska kontakta Juice Plus+ om du vill utöva dina rättigheter i fråga om dina data som bearbetas på så sätt, eller om du har några klagomål i detta avseende.

Tredjepartsleverantörer av tjänster. Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer av tjänster för att hjälpa oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, säkra, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster.

När vi delar information med tredjepartsleverantörer som utför supporttjänster åt oss får de endast tillgång till dina data i syfte att utföra dessa supporttjänster (i enlighet med våra instruktioner) och måste förvara dina data på ett säkert sätt.

Myndigheter Utöver de specifika utlämnanden av information som anges i policyn kan vi också behöva lämna ut dina data om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande eller för att efterleva krav från nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

När vi delar information med myndigheter får de endast tillgång till dina data på legitima grunder och för de angivna ändamålen.

Observera att Juice Plus+ kan kontakta dig via e-post för att be dig recensera eventuella tjänster och/eller produkter som du har fått från oss, förutsatt att du inte har valt bort att ta emot sådana e-postmeddelanden. Vi kan samarbeta med externa företag för att tillhandahålla sådan feedback.

 

Vi kan dela eller överföra dina data i samband med en direkt eller indirekt omorganisationsprocess som inkluderar, men inte är begränsad till, fusioner, förvärv, avyttringar och försäljning av alla eller del av våra tillgångar. Dina data kan delas efter slutförandet av en sådan transaktion och/eller under bedömningen i avvaktan på överföring (med förbehåll för konfidentialitetskrav). Om dina data överförs kommer de att fortsätta omfattas av denna integritetspolicy eller en policy som, åtminstone, skyddar din integritet i lika hög grad som denna integritetspolicy om du inte samtycker till något annat.

4. Hur länge behåller vi dina data?

Vi behåller endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de angivna syftena och tjänsterna som är relaterade till dig eller som du har begärt, förutsatt att det inte finns några rättsliga krav på motsatsen, som till exempel när det gäller lagringsperioder som krävs enligt handels- eller skatteregler eller för att lösa tvister. Samtalsinspelningar sparas i allmänhet i sex månader. Dina personliga register kommer att sparas så länge som det kan vara nödvändigt för skattemässiga och liknande ändamål, eller för att göra gällande/försvara eventuella anspråk. Om du skulle vilja administrera, ändra, begränsa eller radera dina data ska du följa anvisningarna i avsnitt 8.

5. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller någon annan tillämplig integritetslagstiftning har du rätt att få tillgång till, korrigera, portera och radera din information, liksom rätten att begränsa och invända mot viss behandling av din information, såvida inte behandlingen baseras på tvingande legitima skäl eller behövs av rättsliga skäl.

 

Om vi använder dina data för direktmarknadsföring kan du alltid invända och välja bort framtida marknadsföringsmeddelanden genom att använda länken för avregistrering i sådana meddelanden.

 

Du kan uppdatera leverans- eller faktureringsinformationen, liksom andra data som du har försett oss med, genom att logga in på ditt kundkonto på myjuiceplus.com och göra lämpliga ändringar eller korrigeringar själv genom att klicka på redigeringsknappen intill "Kontaktinformation". Du kan också inaktivera ditt konto genom att kontakta vårt kundsupportteam. När du väl har gjort det kommer ditt konto sedan att inaktiveras i fortsättningen, även om vissa data fortfarande kan sparas i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra legitima affärsbehov, följa gällande lag, lösa tvister och verkställa våra kontrakt. För att utöva dina rättigheter i alla andra fall, följ anvisningarna i avsnitt 8.

6. Hur säkras dina data?

På Juice Plus+ är det avgörande att skydda data mot förlust eller stöld, liksom mot obehörig åtkomst, utlämnande, kopiering, användning eller ändring med säkerhetsåtgärder som är lämpliga för datans känslighet, oavsett i vilket format de lagras. I detta avseende använder vi olika metoder för att skydda data. De inkluderar:

 • Fysiska åtgärder: Säkra serverutrymmen, begränsat tillträde och larmsystem.
 • Tekniska verktyg: lösenord och kryptering, i allmänhet med hjälp av branschens bästa praxis.
 • Organisatoriska kontroller: konfidentialitetsavtal, begränsning av åtkomst på grundval av behov att veta, personalutbildning och säkerhetsprövningar.
 • Onlinesäkerhet: som t.ex. krypterings- och autentiseringsverktyg för att skydda dina data från obehörig användning. Brandväggar används för att skydda våra servrar och nätverk från att obehöriga användare får tillgång till och manipulerar filer och annan information som vi lagrar.
 • Vi använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att skydda din kreditkortsinformation online och Juice Plus+ har, som global organisation, undertecknat och strävar efter att följa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) som förvaltas av PCI Security Standards Council (som grundades av American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide och Visa International) för att förbättra kreditkortsäkerheten för kunderna. PCI DSS är en mångfacetterad säkerhetsstandard som innehåller krav på säkerhetsledning, policyer, förfaranden, nätverksarkitektur, programvarudesign och andra kritiska skyddsåtgärder i syfte att uppnå kontinuerlig utveckling, förbättring, lagring, spridning och implementering av höga säkerhetsstandarder för skydd av kontouppgifter. För mer information om PCI DSS, vänligen se: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Cookies - Hur vi använder cookies

Våra webbplatser använder sig av cookies. En cookie är en liten borttagbar datafil som lagras av din webbläsare på din dator eller enhet och som ofta innehåller en anonym unik identifierare. Vi använder cookies för att du ska kunna ställa in dina individuella preferenser och för att hjälpa oss att ge en bättre användarupplevelse. Cookies hjälper oss också att studera trafikmönster på våra webbplatser, lagra användarpreferenser och spåra användartrender på våra webbplatser, så att vi kan förstå vilka delar av våra webbplatser som är populära och göra surfandet till en ännu mer givande upplevelse för våra användare. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies; sessionscookies går ut i slutet av ett visst besök på vår webbplats, medan permanenta cookies (även kallade lagrade cookies) förblir aktiva tills du inaktiverar dem via dina webbläsarinställningar, eller fram till ett förinställt utgångsdatum.

 

Så här kontrollerar du cookies

Vår cookiepolicy är under utveckling, och du kan följa instruktionerna som finns i din webbläsare eller enhet (vanligtvis belägna under "Inställningar" eller "Preferenser") för att ändra dina cookieinställningar. Observera att om du ställer in din webbläsare eller enhet så att cookies inte tillåts, kan det hända att vissa av våra webbplatser inte fungerar korrekt.

8. Hur kan jag kontakta Juice Plus+?

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina data eller om policyn, eller om du vill ändra, uppdatera, invända mot eller begränsa insamlingen och/eller behandlingen av dina data som lämnats till Juice Plus+, eller tillgång till sådana data, klicka på följande länk kontakta vårt team för dataskydd.

Du kan också kontakta vårt team för dataskydd via e-post: USA - [email protected] eller EMEA - [email protected] eller vårt kontor för dataskydd i Storbritannien Aphaia Ltd på [email protected].

Om vi inte kan lösa problemet på ett tillfredsställande sätt har du rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land.

Uppdaterad och giltig från och med januari 2024
Copyright© 2024, Juice Plus+ Company Med ensamrätt