Stäng

Lägg till

Lägg till ny Franshise Partner
Det innträffade ett problem att behandla din ansökan. Vänligen lämna in ansökan igen.
Denna e-postadress finns redan. Uppdatera söknaden och skicka igen.
Emails didn't match, please try again.
Invalid Fiscal Code. Please verify.
Invalid IBAN Value. Please verify.
Your Tax Id cannot equal your SSN

Personlig information

Födelsedatum

Kontaktinformation

Företagsinformation

Sponsorinformation

Har du blivit hänvisad tilt denna websida av en Juice Plus+ Franchise Partner?

Ansökningsavgift

Kontoinformation

Allmänna villkor

INTYGANDE FRÅN SÖKANDEN

Jag bekräftar härmed att jag har läst denna Juice Plus+-franchiseansökan (fram- och baksida) samt bifogade villkor för Juice Plus+-franchise Partnare (KONTRAKT/UPPFÖRANDEREGLER). Jag förbinder mig att följa villkoren för Juice Plus+-franchise Partnare i sin nuvarande form och är medveten om att de kan komma att ändras och uppdateras löpandei officiell kommunikation från Juice+. Om jag bryter mot bestämmelserna i detta avtal tillstår jag att Juice Plus+ har rätt att avsluta min Juice Plus+-franchiselicens samt kan yrka på skadestånd och vidta åtgärder för att motverka ytterligare avtalsbrott.

Jag samtycker även till att sponsras av den person vars namnunderskrift visas under min signatur. Som oberoende Juice Plus+-franchisepartner förbinder jag mig att inte lagra, processa eller vidarebefordra kunders konto- eller kreditkortsuppgifter, utan hanterar endast sådan information via JuicePlus.com . När jag ska ta emot kunders kredit- eller kontokortsuppgifter uppmanar jag dem att INTE skicka informationen i e-post, textmeddelanden eller andra former av meddelanden (t.ex. Messenger-funktionen i sociala medier). Om några kredit- eller kontokortsuppgifter lagras är det i så fall enbart i form av pappersrapporter eller kvittokopior. Som oberoende Juice Plus+-franchisepartner har jag läst riktlinjerna för hur man skyddar kundernas kredit- och kontokortsuppgifter och förbinder mig att följa dem i alla lägen.

Mitt oberoende Juice Plus+-franchiseskap kan avslutas när som helst genom skriftlig uppsägning till Juice Plus+.

Franchise-Partner Signup

Tack så mycket för ditt intresse att bli en Juice Plus+ Franchise Partner. Vi är glada att du vill vara med i vårt uppdrag att inspirera hälsosam livsstil runt om i världen. Vi ber dig att kontakta oss för mer information om hur du blir en Juice Plus+ Franchise Partner. Vänligen använd formuläret nedan:

*Obligatoriska fält

 

Hur fick du höra talas om Juice PLUS+?

Är du Juice PLUS+-kund sedan tidigare?

1000 tecken kvar

Skicka meddelandet