Stäng

Vad vill du söka efter?

Stäng

Inga artiklar att visa

Product
ANTAL 0
SEK 0.00

Mitt kundkonto

informed-Choice-Certifiering

Etisk och ren idrott ligger Juice Plus+ varmt om hjärtat och vi vill därför visa att våra produkter är helt fria från dopingsubstanser.

Informed-Choice har certifierat att Juice Plus+ kapslar och samtliga produkter i serien Complete by Juice Plus+, är säkra för professionella idrottare att ta.

Programmet som ligger till grund för Informed-Choice-certifieringen är ett frivilligt program för tillverkare av kosttillskott. Idrottare som ser Informed-Choice-logotypen på en produkt kan vara säkra på att den genomgått noggranna kontroller och tester/analyser av hög kvalitet för att säkerställa att produkten inte innehåller några förbjudna ämnen, och att den tryggt kan förtäras.

VILKA PRODUKTER ÄR INFORMED-CHOICE-CERTIFIERADE?

 • Juice Plus+ kapslar – Frukt, Grönnsaker, Bär, Omega
 • Complete – choklad- och vanilj-shakes, choklad- och fruktbarer, samt soppa 
Informed Choice Juice Plus+ Products

VARFÖR DETTA ÄR VIKTIGT FÖR ELITIDROTTARE?

Idrottare tar sin kost på allvar, och denna certifiering säkerställer att produkter från Juice Plus+ håller hög kvalitet och fria från förbjudna substanser. Certifieringen hjälper idrottaren att värna om, både sin hälsa, och sin professionella karriär. 

VILKA ÄR “INFORMED-CHOICE” OCH VAD GÖR DE SPECIFIKT?

Samarbetet med Informed-Choice innebär samverkan med med de mest ansedda institutionerna på området. Informed-Choice intygar att ett kosttillskott och/eller dess råvaror testas på åtminstone månatlig basis, i syfte att identifiera förbjudna substanser, i LGC:s förstklassiga antidoping-laboratorium.

IC-Black

FÖR JUICE PLUS+ ÄR INFORMED-CHOICE I GRUND OCH BOTTEN ETT PROGRAM FÖR KVALITETSSÄKRING.

Informed-Choice granskar och kontrollerar:

 • Sporttillskott
 • Leverantörer inom sporttillskott
 • Anläggningar för tillverkning av kosttillskott

Process inleds med en kritisk granskning och fortsätter med månatliga kontroller. Först efter att granskningens resultat är tillfredsställande och produkttestningen har påvisat att produkten är fri från kontaminationer, kan den registreras i programmet och förses med Informed-Choice-logotypen.

IC-stages_1500px


VANLIGA FRÅGOR

(Från Informed-Choice webbsida)

Är LGC ett ackrediterat laboratorium?

LGC är ackrediterade, i enlighet standarden "ISO 17025", att genomföra ett antal analytiska tester, inklusive analyser av kosttillskott och deras ingredienser i syfte att eftersöka förbjudna substanser. LGC Fordham innehar ackreditering för analyser av tillskott och deras ingredienser sedan 2003, beviljad genom UKAS (se www.ukas.com: laboratorium nr 1187), medan LGC Lexington fick sin ackreditering från A2LA (se www.a2la.org: certifikat nr 3244.01) år 2012, strax efter att de öppnade. Ackreditering rör alla relevanta produktformer: pulver, barer, vätskor, kapslar, tabletter, etc., och alla tester har definierade metodfunktioner och rapporteringsgränser.

Vilka substanser kan INFORMED-CHOICE identifiera?

LGC kan identifiera över 160 substanser i kosttillskott och deras ingredienser, som är förbjudna inom idrott, samt ämnen som utgör en risk i form av potentiell produktkontamination. Dessa substanser inkluderar droger, anabola ämnen, stimulantia, beta-2-agonister, maskerande ämnen, etc.

Vilka är de viktigaste sakerna att fastställa när man väljer ett kontroll- och certifieringsprogram?

 1. Att testmetoder är ackrediterade i enlighet med ISO 17025 (en internationell analytisk standard för tester)
 2. Att ackrediterade metoder används för att kontrollera samtliga relevanta produktformer (vätskor, pulver, tabletter, kapslar, barer, etc.)
 3. Att tester utförs av ett trovärdigt laboratorium med koppling till den internationella dopningsbyrån (WADA). Med andra ord, ett laboratorium med beprövad kompetens
 4. Att man erbjuder en grundlig genomgång av kvalitetssystem för tillverknings- och logistikkedjor för att säkerställa att produkter tillverkas i enlighet med strikta riktlinjer för god tillverkningssed
 5. Att programmet syftar till att främja utbildning och kompetensutveckling
 6. Att programmet syftar till att stötta forskning inom kosttillskott och idrott

Hur länge har LGC testat kosttillskott i syfte att identifiera förbjudna substanser?

LGC har testat kosttillskott i syfte att identifiera dopingmedel sedan 2002 och har under denna period testat tiotusentals produkter och ingredienser. LGC testar för närvarande över 13 000 prover per år åt mer än 250 näringsföretag världen över.

FÖR MER INFORMATION

Informed Choice
http://www.informed-choice.org

World Anti-Doping Agency (engelska)
https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list

Swimmer Juice Plus+ Informed Choice