Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Kapsułki Essentials Wybrane Owoce i Warzywa (2x2 słoiczki)

zł 245.00/Miesiąc*

Ró¿norodnoœæ
Kapsu³ki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce i Warzywa to klasyka sama w sobie, która gwarantuje dostarczenie najwartoœciowszych sk³adników roœlinnych. 18 ró¿norodnych rodzajów owoców i warzyw zebranych u szczytu swojej dojrza³oœci oraz przetworzone w ³agodny sposób w opatentowanym procesie firmowym. Maksimum wartoœciowych substancji ka¿dego dnia.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - owoce i warzywa. Podstawa wysokiej jakoœci Juice Plus+ Essentials.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce oraz 2 kapsu³ki Juice Plus+ Essentials Wybrane Warzywa przyjmowaæ najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Nieodpowiednie dla niemowląt, dzieci i nastolatków przed ukończeniem 14 roku życia.


Zawartość Przesyłki:
2 słoiczki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce
2 słoiczki Juice Plus+ Essentials Wybrane Warzywa
1 słoiczek zawiera 120 kapsułek

Nasze produkty oparte na odżywianiu roślinnym zyskują nowy wygląd. Jeśli otrzymasz aktualne opakowanie, nie martw się, nowe opakowania wprowadzamy stopniowo.

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty