Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+

Kick Start 10

Juice Plus+®

Kapsułki Premium (3x2 słoiczki)

Zawartość Przesyłki:
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce**
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa**
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe
1 słoiczek zawiera 120 kapsułek

**Nieodpowiednie dla niemowląt, dzieci i nastolatków przed ukończeniem 14 roku życia.

Power Trio
Kapsu³ki Juice PLUS+ Premium zawieraj¹ ca³e spektrum wtórnych substancji roœlinnych pochodz¹cych wprost z natury. Dodatkowy PLUS nale¿y siê jeszcze za wartoœciowe sk³adniki z ró¿norodnych rodzajów owoców, warzyw i owoców jagodowych. Juice PLUS+ Premium: owoce, warzywa, oraz owoce jagodowe zebrane u szczytu swojej dojrza³oœci i w ³agodny sposób przetwarzane w opatentowanym procesie firmowym. Maksimum wartoœciowych substancji ka¿dego dnia.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - owoce, warzywa i owoce jagodowe. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce, 2 kapsu³ki Juice PLUS+® Wybrane Warzywa i 2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe przyjmowaæ najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Complete by Juice Plus+®

Shake Mix (3/3 torebki)

Ka¿da dostawa zawiera:
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Chocolate
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Vanilla


+ Przepyszny napój na dobre samopoczucie
+ Dla wegan*
+ Bia³ka roœlinne o wysokiej wartoœci biologicznej
+ Wysoka wzglêdna zawartoœæ bia³ek
+ B³onnik pokarmowy
+ Witaminy i minera³y
+ Bez konserwantów
+ Bez sztucznych barwników i aromatów
+ Bez glutenu

*Przygotowanie z mlekiem roœlinnym

Przygotowanie:
Dodaj jedną miarkę proszku do 250 ml odtłuszczonego mleka i dokładnie wymieszaj, najlepiej za pomocą trzepaczki lub mikserem. Aby uzyskać bardziej kremowy napój bez zwiększania kaloryczności, dodaj 2 lub 3 kostki lodu przed wymieszaniem.

Inne produkty