Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+

Feel Good Look Good

Juice Plus+®

Kapsułki Wybrane Warzywa i Owoce (2x2 słoiczki)


Zawartość Przesyłki:
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa
1 słoiczek zawiera 120 kapsułek

Ró¿norodnoœæ
Kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce i Wybrane Warzywa to klasyka sama w sobie, która gwarantuje dostarczenie najwartoœciowszych sk³adników roœlinnych. 18 ró¿norodnych rodzajów owoców i warzyw zebranych u szczytu swojej dojrza³oœci oraz przetworzone w ³agodny sposób w opatentowanym procesie firmowym. Maksimum wartoœciowych substancji ka¿dego dnia.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - owoce i warzywa. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce oraz 2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa przyjmowaæ najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Juice Plus+®

Wybrane Omega

Każde opakowanie zawiera
2 buteleczki Juicce Plus+ Wybrane Omega

Inspirowany naturą
Juice Plus+ Wybrane Omega to roślinna mieszkanka kawasów tłuszczowych 3, 5, 6, 7 i 9, pochodzących z owoców, alg i olei i nasion. Kwas tłuszczowy omega 3 zawarty w Juice Plus+ Wybrane Omega pochodzi z najczystszego, zrównoważonegoo i wegańskiego żródła, alg!

Idealne połączenie natury i innowacji.
W celu zachowania wysokiej jakości i oryginalności składników odżywczych, oleje są jedynie minimalnie przetworzone i umieszczone w kapsułkach wykonanych z tapioki. 

Zalecany sposób spożycia
Spożywać 2 kapsułki Wybrane Omega każdego dnia, najlepiej w czasie posiłków, popijając szklanką wody.

Składniki

Inne produkty