Close

Rejestracja Partnera

Wprowadź nowego Partnera
There was a problem processing your application. Please submit the application again.
Please use a different Email Address.
Emails didn't match, please try again.
Invalid Fiscal Code. Please verify.
Invalid IBAN Value. Please verify.
Your Tax Id cannot equal your SSN

Dane osobowe

Data urodzenia

Kontakt

Nr Pesel

Dane Sponsora

Were you referred to this site by a Juice Plus+ partner?

Metoda płatności

Dane konta

Ogólne Warunki Współpracy

Potwierdzenie ogólnych zasad współpracy

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem zapisy na formularzu Rejestracji Partnera Franczyzowego Juice Plus+ (z przodu jak i na odwrocie formularza) oraz Ogólne Warunki Współpracy w ramach Franczyzy Juice Plus+ w załączniku do formularza (WNIOSEK/ZASADY DZIAŁANIA). Zobowiązuję się do przestrzegania warunków współpracyw ramach franczyzy Juice Plus+ w ich aktualnie opublikowanej formie oraz jej aktualizowanej w przyszłości wersji publikowanej w materiałach Juice Plus+. Wyrażam zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i odszkodowań JuicePlus+ za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (włącznie z kosztami prawniczymi) wynikające lub powiązane z bezpośrednim lub pośrednim łamaniem przeze mnie, mojego pełnomocnika lub pracownika Ogólnych Zasad Współpracy. Potwierdzam, że w sytuacji łamania umowy Juice Plus+ ma prawo do rozwiązania ze mną umowy franczyzy, jest uprawniona do uzyskania rekompensaty i przeciwdziałania szkodliwym praktykom mającym na celu zakończenie dalszego łamania obowiązujących zasad.

Zgadzam się na bycie sponsorowanym przez osobę, której podpis znajduje się pod moim podpisem. Jako niezależny Partner Franczyzowy Juice Plus+ nie przechowuję, nie przetwarzam i nie przekazuję dalej żadnych danych kart kredytowych bądź debetowych. Informacje te pozostają wyłącznie w ramach portali JuicePlus.com , JuicePlus.com . Jeśli otrzymuję od klienta dane kart kredytowych bądź debetowych, zobowiązuję się tym samym do poinformowania klienta o tym aby, nie przesyłał tych informacji drogą mailową, za pomocą SMSa lub innego systemu przekazu informacji (np. Messengerów portali społecznościowych). Jeśli w ogóle jakieś informacje o kartach kredytowych i debetowych są zbierane, to możliwe jest to jedynie w formie papierowej bądź też w kopiach faktur. Jako niezależny Partner Franczyzowy Juice Plus+ przeczytałem zasady ochrony danych kart kredytowych i debetowych i zobowiązuję się do stałego dotrzymywania podanych zasad.

Moja niezależna Franszyza Juice Plus + może w każdej chwili ulec wypowiedzeniu drogą pisemną na adres Juice Plus+.

Rejestracja partnerów franczyzy

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie statusem Partnera Juice Plus+. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszej misji w inspirowaniu do zdrowego stylu życia na całym świecie. Uprzejmie prosimy o kontakt z nami, w celu uzyskania informacji na temat tego, jak stać się Partnerem Juice Plus+. Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej:

*Pola wymagane

 

Jak dowiedziałeś się o Juice PLUS +?

Czy jesteś już klientem Juice PLUS + ?

Pozostało 1000 znaków

Wyślij wiadomość