Close

THE JUICE PLUS+ COMPANY
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla The Juice Plus+® Company Europe GmbH (dalej "Juice Plus+”) bardzo ważną kwestią. Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych reguluje, które z Państwa danych osobowych pozyskiwane są poprzez stronę Juice Plus+  www.juiceplus.com a także w jaki sposób są one wykorzystywane lub przekazywane.

Juice Plus+ przetwarza te dane zgodnie z prawem szwajcarskim,  z wytycznymi w zakresie ochrony danych osobowych Unii Europejskiej, a także zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych.

Administratorem danych osobowych i organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest spółka The Juice Plus+® Company Europe GmbH , Kirschgartenstr. 14, 4051Bazylea,Szwajcaria.                                                                                                                                         

Dane osobowe

Juice Plus+ pozyskuje dane w momencie rejestracji, zakupu produktów Juice Plus+, zadania pytania Juice Plus+ lub w jakikolwiek inny sposób kontaktu z Juice Plus+. Dotyczy to następujących danych:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu zamieszkania, adresu do faktury, adresu wysyłki;
 • numeru telefonu;
 • adresu e-mail;
 • nazwy użytkownika;
 • numerów kart kredytowych i danych dotyczących banku.

Wykorzystywanie danych osobowych

Juice Plus+ może wykorzystać Państwa dane osobowe do następujących celów:

 • udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
 • wykonanie zamówienia, w tym dostarczenie Państwu naszych produktów; w tym wypadku konieczny może być kontakt telefoniczny bądź poprzez e-mail;
 • wysyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących naszych ofert, w przypadku gdy są Państwo klientem  Juice Plus+ i o ile nie zgłaszają Państwo sprzeciwu wobec tej formy wymiany informacji; w każdej chwili mogą Państwo to zmienić;
 • ponadto, wykorzystujemy Państwa dane w formie pseudonimu (bez odnoszenia się do Państwa nazwiska) do następujących celów: do naszych wewnętrznych celów związanych z działalnością gospodarczą (np.: analiza danych, tworzenie nowych produktów, polepszenie wyglądu naszej strony internetowej i poziomu naszych usług, określenie trendów użytkownika i skuteczności naszych akcji promocyjnych);
 • wysyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących naszych ofert promocyjnych, w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newsletterów.
 • w przypadku gdy są Państwo Partnerami Juice Plus+, używamy wtedy Państwa danych osobowych w celu komunikacji dotyczącej naszej działalności i/lub możliwości zarobkowych dzięki spółce Juice Plus+ oraz w celu informowania Państwa drogą pocztową o naszych produktach, usługach, programie i ofertach, którymi wedle naszej oceny mogą być Państwo zainteresowani.

Juice Plus+ przetwarza Państwa dane tylko w takim czasie, w jakim jest to wymagane do wyżej wymienionych celów, chyba że z powodów prawnych konieczny lub dozwolony byłby dłuższy okres ich zachowania.

Odmowa

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie ofert reklamowych  Juice Plus+ drogą elektroniczną pisząc na adres customercare.pl@juiceplus.com. Z subskrypcji newsletterówzrezygnować można, klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze.

Przekazywanie danych osobowych

 • Państwa dane są przekazywane powołanemu przez Juice Plus+ podwykonawcy wyłącznie w celu obsługi zamówienia. Podwykonawcy Juice Plus+ przetwarzają dane ściśle według naszych zaleceń. Podwykonawcy Juice Plus+ nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać danych przekazanych przez Juice Plus+ i przetwarzanych w ramach realizacji usług dla Juice Plus+ do własnych celów.
 • Jeżeli z powodu Państwa zainteresowania naszymi produktami albo możliwościami współpracy z Juice Plus+ proszą Państwo o kontakt przy użyciu formularza zgłoszeniowego, dane osobowe zawarte w tym formularzu przekazujemy w tym celu Partnerowi Juice Plus+, który odpowie na Państwa zapytanie.
 • Państwa dane są przechowywane na serwerze Juice Plus+ w Szwajcarii.

Cookies

Kiedy wchodzą Państwo na stronę www.juiceplus.com, może się zdarzyć, że Juice Plus+ gromadzi informacje w formie plików Cookies na Państwa komputerze, które są przywoływane automatycznie podczas Państwa następnej wizyty.

Pliki Cookies są plikami tekstowymi, które zapisywane są w pamięci Państwa urządzenia połączonego z siecią Internet. Pliki Cookies służą oferowaniu Państwu lepszych usług poprzez bardziej dopasowane do Państwa informacje, a także ułatwiają dostęp do samej strony internetowej i tym samym jej użytkowanie. Jeżeli chcieliby Państwo wyłączyć pliki Cookies, większość przeglądarek internetowych oferuje możliwość usunięcia plików Cookies z dysku twardego komputera lub wyłączenie opcji zapisywania plików Cookies, bądź ustawienie funkcji ostrzegania zanim plik Cookies zostanie zapisany.

Juice Plus+ używa Google Analytics, który jest programem firmy Google Inc. ("Google") służącym do analizy danych. Google Analytics używa plików Cookies. Informacje pozyskane przez pliki Cookies dotyczące użytkowania tej strony (włącznie z Państwa adresem IP) przenoszone są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Google używa tych informacji, by: ocenić korzystanie ze strony internetowej, tworzyć raporty dla administratorów sieci dotyczące aktywności w Internecie oraz by dostarczać usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i samego Internetu. Ponadto, w niektórych przypadkach Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to prawnie dozwolone lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na polecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji przeglądarki. Poprzez użytkowanie tej strony internetowej zgadzają się Państwo na  wykorzystywanie plików Cookies w sposób i do celów wyżej opisanych.

Wtyczki portali społecznościowych

W celu zindywidualizowania oferty sklepu internetowego na stronie www.juiceplus.com stosowane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. W takim przypadku wykorzystujemy przycisk "Like" (znany także jako "Lubię to"). Jest to specjalna oferta amerykańskiego przedsiębiorstwa Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Aby zwiększyć swoją prywatność podczas odwiedzania naszych stron, wtyczki są zintegrowane ze stronami za pomocą tak zwanej "procedury 2 kliknięć". Integracja ta gwarantuje brak możliwości połączenia z serwerem dostawcy, w momencie przywołania strony, która zawiera takie wtyczki. Tylko po włączeniu wtyczki i tym samym wyrażeniu zgody na przesyłanie danych, przeglądarka zapewnia bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy. Zawartość odpowiedniej wtyczki zostanie następnie przekazana z serwera dostawcy bezpośrednio do Państwa przeglądarki i zintegrowana ze stroną.

Jeżeli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka łączy się z Facebook`iem i ładowana jest zawartość tej strony. Państwa wejście na stronę może być monitorowane nawet, gdy nie używają Państwo tej funkcji w sposób aktywny. Jeżeli posiadają Państwo konto na Facebook`u, mogą Państwo wykorzystywać tę wtyczkę społecznościową, by podzielić się konkretnymi informacjami ze swoimi znajomymi. W takim wypadku Juice Plus+ nie ma żadnego wpływu na zawartość wtyczek i przekazywanie informacji.

Na swoich stronach internetowych Facebook dostarcza informacji dotyczących zakresu, sposobu i dalszego przetwarzania Państwa danych. Znajdą Państwo tam więcej informacji dotyczących Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej (Link do oświadczenia Facebook`a w sprawie ochrony danych osobowych http://www.facebook.com/about/privacy.).

Mogą Państwo uniknąć gromadzenia informacji przez Facebook`a podczas Państwa wizyty na  www.juiceplus.com poprzez wcześniejsze wylogowanie się z Facebook`a i/lub usunięcie plików Cookies.

Zewnętrzne strony internetowe

Nasza strona internetowa oferuje linki do stron internetowych, które prowadzone są przez inne przedsiębiorstwa. W momencie kliknięcia na te odnośniki opuszczają Państwo stronę Juice Plus+. Juice Plus+ nie odpowiada za treści zawarte na stronach zewnętrznych. Jednocześnie oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych przez Juice Plus+ nie odnosi się do tych stron zewnętrznych. Prosimy we własnym zakresie sprawdzić zakres przetwarzania informacji przez te strony internetowe. Z konieczności takiego sprawdzenia wyłączona jest strona JuicePlus+® www.juiceplus.com, która prowadzona jest przez Juice Plus+.

Zmiana danych i prawo do informacji

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, dostarczyć albo usunąć dane osobowe, które wcześniej zostały przekazane do naszej dyspozycji, prosimy zwrócić się do nas poprzez e-mail na adres: customercare.pl@juiceplus.com. W swoim wniosku prosimy wyraźnie zaznaczyć, o jakie dane chodzi. Zajmiemy się Państwa wnioskiem tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

Na Państwa życzenie Juice Plus+ może udzielić informacji, czy i jakie dane osobowe są przez nas gromadzone.

Aktualizacja ustawień dotyczących ochrony danych osobowych

Juice Plus+ ma prawo dokonywać zmian w ustawieniach dotyczących ochrony danych osobowych. W takim wypadku zarejestrowani użytkownicy są informowani o tym fakcie. Zmienione ustawienia są aktywne dla wszystkich nowych użytkowników od zaraz. Dla istniejących użytkowników nowe ustawienia są aktywne po 30 dniach od zawiadomienia użytkowników o zmianie ustawień, chyba że pisemnie został zgłoszony sprzeciw przez użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Juice Plus+ stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona zarządzanych przez nas danych przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane według aktualnych możliwości w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie i transfer danych następuje poprzez protokół SSL (Secure Socket Layer).

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższego oświadczenia o ochronie danych osobowych lub do sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi, prosimy zwrócić się z pytaniami drogą elektroniczną na następujący adres email: datenschutzbeauftragter@juiceplus.ch.

 

Stan: sierpień 2015