Close

THE JUICE PLUS+ COMPANY
REGELGEVING WEBSITE GEBRUIK

1.) Toepasbaarheid

1.1. De hierna genoemde gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website www.juice plus.com.

Deze website wordt beheerd door The Juice Plus+® Company Europe GmbH, Zwitserland (hierna genoemd "Juice Plus+")

1.2. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de Juice Plus+ website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze bindende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website is alleen toegestaan op basis van deze gebruiksvoorwaarden.

2.) Aansprakelijkheid

2.1. Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt is, neemt Juice Plus+ geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims richting Juice Plus+, op voorwaarde dat het geen persoonlijk letsel betreft, dat wordt veroorzaakt door het gebruik van foutieve en/of onvolledige informatie, zijn categorisch uitgesloten voor zover Juice Plus+ geen besluit heeft genomen in zake nalatigheid of doelbewustheid.

2.2. Juice Plus+ is bevoegd om de werking van de website volledig te stoppen of op elk moment een gedeelte te wijzigen en/of te verwijderen. Om deze reden neemt Juice Plus+ geen enkele verantwoordelijkheid  voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website.

2.3. Hoewel Juice Plus+ zich voortdurend inspant om de Juice Plus+ website vrij van virussen te houden, kan Juice Plus+ niet garanderen dat dit altijd mogelijk is. Voorafgaand aan het downloaden van informatie dient de gebruiker te zorgen voor voldoende beveiligingssoftware en virusscanners voor eigen bescherming en ter voorkoming van het doorgeven van virussen op de Juice Plus+ website.

2.4. Juice Plus+ is als aanbieder verantwoordelijk voor zijn “eigen inhoud”, die is  bedoeld voor gebruik volgens de algemeen geldende wetgeving. Links naar de inhoud van andere aanbieders moeten onderscheiden worden van deze eigen inhoud. Juice Plus+ controleert de inhoud van deze verschillende links niet. Als Juice Plus+ ontdekt of geïnformeerd wordt door derden, dat de inhoud van de website van derden of documenten waar Juice Plus+ een link naar voorzien heeft, vallen onder de civielrechtelijke of strafrechtelijke wet, dan zal Juice Plus+ deze link onmiddellijk verwijderen.

3.) Cookies

Juice Plus+ gebruikt zogenaamde  ‘sessie’ cookies, die onmiddellijk na het sluiten van de browser verwijderd worden, zo ook persistente cookies die gebruikt worden nadat de sessie voorbij is. Juice Plus+ zal de verzamelde gegevens -  natuurlijk anoniem – gebruiken om het aanbod nog beter op de behoeften van de gebruikers af te stemmen.

Cookies zijn tekstbestanden, die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker bij een bezoek aan een internetpagina.

Cookies worden gebruikt, onder andere om de gebruiker een betere service met meer informatie op maat aan te bieden en de toegang tot het web en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Meestal is de browser van de gebruiker ingesteld om cookies te accepteren. Cookies kunnen ook worden gedeactiveerd op meeste browsers.

4.) Registratie

4.1. Sommige pagina’s van de Juice Plus+ website kunnen door een wachtwoord beschermd worden. De toegang tot deze pagina’s is enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers. Er is geen recht op registratie door Juice Plus+.

Als een registratie gewenst is, heeft de gebruiker de verplichting waarheidsgetrouwe verklaringen voor registratie door te geven en om eventuele latere wijzigingen, die noodzakelijk zijn voor de registratie, onmiddellijk door te geven voor volgend gebruik.

4.2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn wachtwoord. Openbaarmaking aan derden is niet toegestaan. Als het wachtwoord bij onbevoegden bekend geworden is, wordt de gebruiker geacht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

5.) Auteursrecht    

Alle inhoud van deze website, in het bijzonder logo’s, video’s, films, foto’s, teksten, zakelijke aanduidingen en merken zijn beschermd door het auteursrecht. Gebruikers mogen de intellectuele eigendom of andere inhoud van de Juice Plus+ website niet reproduceren, wijzigen, dupliceren, verkopen of gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Juice Plus+.

6.) Gevolgen van het onontvankelijk gebruik

Ongeacht de andere rechten (onafhankelijk of ze gebaseerd zijn op de wet- of andere regelgeving) behoudt Juice Plus+ zich het recht voor om bestellingen van de gebruiker te verwijderen en/of de gebruiker toegang tot de Juice Plus+ website te verbieden, indien de gebruiker in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

7.) Toepasbare wetgeving en plaats van jurisdictie

Van toepassing op deze voorwaarden is het legaal verblijf van de gebruiker. Plaats van jurisdictie is Basel, Zwitserland indien de gebruiker een handelaar is.

8.) Algemene opmerkingen

8.1. Mochten individuele regelingen nietig of ondoeltreffend zijn, dan zal dit de effectiviteit van de bestaande bepalingen niet beïnvloeden.

8.2. Als een gebruiker zich zorgen maakt over de veiligheid van de website of over auteursrechten of merkrechten, wordt hem gevraagd  contact op te nemen met JuicePLUS+ op het volgende                     

emailadres: [email protected].