Tutup

Apa yang anda mahu cari?

Tutup

tiada item untuk dipaparkan

Product
KUANTITI 0
RM0.00

Akaun Saya

SYARIKAT JUICE PLUS+
TAPAK WEB- TERMA PENGGUNAAN

1.) Bidang kebolehgunaan

1.1. Terma penggunaan yang disenaraikan di sini mengawal selia penggunaan tapak web www.juice plus.com.

Tapak web ini dikendalikan oleh The Juice Plus+® Company Europe GmbH, Switzerland (selepas ini dipanggil "Juice Plus+")

1.2. Sila baca terma penggunaan ini dengan teliti sebelum anda menggunakan tapak web Juice Plus+. Menggunakan Tapak Web bermakna anda bersetuju untuk terikat dengan terma penggunaan ini. Penggunaan tapak web ini hanya dibenarkan menurut terma penggunaan ini.

2.) Liabiliti

2.1. Meskipun kandungan tapak web ini telah disediakan dengan sepenuh ketelitian, Juice Plus+ tidak bertanggungjawab atas garis masa, ketepatan, kelengkapan atau kualiti maklumat yang disediakan. Tuntutan liabiliti terhadap Juice Plus+, sekiranya tidak melibatkan kecederaan diri, yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang salah dan/atau tidak lengkap, dikecualikan secara jelas, selagi Juice Plus+ tidak bertindak dengan kecuaian melampau atau dengan sengaja.

2.2. Juice Plus+ boleh menghentikan pengendalian tapak web secara keseluruhan atau sebahagian,  mengubahnya dan/atau memadamnya, pada bila-bila masa. Atas sebab ini, Juice Plus+ tidak bertanggungjawab atas ketersediaan berterusan tapak web.

2.3. Meskipun Juice Plus+ berusaha untuk memastikan tapak web Juice Plus+ bebas daripada virus, Juice Plus+ tidak dapat sentiasa menjamin kepastian tersebut. Sebelum maklumat dimuat turun, pengguna harus memasang ciri keselamatan dan pengimbas virus yang memadai bagi melindungi diri sendiri dan mencegah virus di tapak web Juice Plus+.

2.4. Sebagai penyedia kandungan, Juice Plus+ bertanggungjawab atas “kandungan sendiri” yang disediakan untuk penggunaan menurut undang-undang umum. Pautan ke kandungan penyedia lain harus dibezakan daripada kandungan sendiri. Juice Plus+ tidak mengesahkan kandungan di bawah pautan yang berbeza ini. Jika Juice Plus+ mendapati atau diberitahu oleh pihak ketiga bahawa kandungan di tapak web pihak ketiga tersebut, atau dokumen yang dipautkan oleh Juice Plus+ telah menyalahi undang-undang sivil atau jenayah, Juice Plus+ akan segera menanggalkan pautan tersebut.

3.) Kuki

Juice Plus+ menggunakan kuki sesi yang dipadamkan serta-merta selepas pelayar ditutup, dan kuki tetap yang digunakan di luar sesi tersebut. Juice Plus+ akan menggunakan data yang dikumpulkan - tanpa nama - untuk menyesuaikan tawaran menurut keperluan pengguna.

Kuki adalah fail teks yang disimpan pada komputer pengguna semasa melawat halaman internet.

Antara lain, penggunaan kuki menyediakan pengguna dengan perkhidmatan yang lebih baik melalui penyediaan maklumat yang disesuaikan, di samping memudahkan penggunaan tapak.

Biasanya, pelayar pengguna ditetapkan untuk menerima kuki. Kuki juga boleh dinyahaktifkan pada kebanyakan pelayar.

4.) Pendaftaran

4.1. Sesetengah halaman pada tapak web Juice Plus+ mungkin dilindungi oleh kata laluan. Akses ke halaman ini hanya disediakan untuk pengguna yang berdaftar. Juice Plus+ tidak menawarkan sebarang kelayakan pendaftaran.

4.2. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan kata laluan mereka. Pendedahan kepada pihak ketiga tidak dibenarkan. Jika kata laluan pengguna telah diketahui oleh individu yang tidak dibenarkan, kata laluan pengguna perlu segera ditukar.

5.) Hak cipta

Semua kandungan di tapak web ini, khususnya logo, klip video, filem, gambar, teks, tetapan perniagaan dan jenama adalah dilindungi oleh hak cipta. Pengguna tidak boleh menghasilkan semula, mengubah suai, menduplikasi, menjual semula atau menggunakan harta intelek atau kandungan lain di tapak web Juice Plus+ untuk tujuan komersial atau bukan komersial, tanpa persetujuan bertulis Juice Plus+ terlebih dahulu.

6.) Akibat penggunaan yang tidak dibenarkan

Dengan hak-hak lain dikecualikan (berasingan atau menurut undang-undang atau peraturan lain), Juice Plus+ berhak untuk memadam pesanan pengguna dan/atau untuk menghalang pengguna daripada mengakses tapak web Juice Plus+ jika pengguna menyalahi syarat penggunaan ini.

7.) Undang-undang yang berkenaan dan tempat bidang kuasa

Terma dan Syarat ini turut merangkumi penetapan sah bagi pengguna.
Jika pengguna seorang peniaga, Basel ditetapkan sebagai tempat bidang kuasa.

8.) Catatan Umum

8.1. Jika peraturan individu terbatal atau tidak berkuat kuasa, keberkesanan peraturan lain tidak akan terjejas.

8.2. Pengguna yang berasa bimbang tentang keselamatan tapak web ini atau tentang hak cipta atau hak jenama boleh menghubungi Juice Plus+ di alamat berikut [email protected].