Close

השראה לחיים בריאים – ברחבי אירופה

במדינות רבות באירופה זכיינים מעוררים השראה באנשים אחרים לאורח חיים בריאים. כדי לעמוד בדרישות השונות של המדינות באירופה, הצמיחה המדהימה שלהם בשווקים ואת הצרכים שלהם, התקבלה החלטה לשנת 2015 להתמקד בשווקים כמוקד האירועים , על מנת לעורר השראה באנשים בכל רחבי אירופה לחיות אורח חיים בריאים יותר.

הכנס האירופאי לא יתקיים השנה מסיבה זו, אתם יכולים למצוא אירועים שונים שהתקיימו במקומות שונים ברחבי אירופה.

כאן תוכלו למצוא את ארכיון האירועים שלנו הכולל קטעי וידאו וסרטים מהעבר, אירועים מעוררי השראה, וכן מידע על האירועים באירופה.