Luk

Hvad vil du gerne søge efter?

Luk

Ingen varer at vise

Product
Antal 0
kr 0.00

Min kundekonto

Generelle servicevilkår og -betingelser (i det følgende kaldet "vilkår og betingelser") for Juice Plus+

Forudsætninger

Kunden skal læse, forstå og acceptere disse vilkår og betingelser samt politikken for beskyttelse af personoplysninger på https://www.juiceplus.com/dk/da/privacy-policy (i det følgende kaldet "politik for beskyttelse af personoplysninger"), inden kunden bruger webstederne, køber produkter eller serviceydelser fra Juice Plus+.

I disse vilkår og betingelser fremsættes de juridiske vilkår og betingelser, der gælder for køb og/eller brug af produkter eller serviceydelser fra Juice Plus+.

Hvis en kunde ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bør kunden ikke gå ind på eller bruge webstedet for at afgive bestillinger til Juice Plus+.

1. Generelt:

1.1 The Juice Plus + Company ApS (i det følgende kaldet "Juice Plus+") sælger på sit websted https://www.juiceplus.com/dk/da , herunder alle relevante under-domæner ("webstedet"), og igennem Juice Plus+ freelance distributører ("Franchise Partner") sine varemærkede kosttilskudsprodukter ("produkter") til slutforbrugere ("kunder").

1.2. Kunden erklærer og bekræfter at være 18 år eller derover – eller hvis kunden er under 18 år, at være mindst 13 år og går ind på webstedet under forudsætning af, at en forælder eller værge, der anses for at have accepteret disse vilkår og betingelser, er vidende herom og har givet sit samtykke hertil.

2. Aftalen:

2.1. Alle bestillinger ("bestilling"), der modtages af Juice Plus+ i overensstemmelse med pkt. 1.1, accepteres af Juice Plus+ efter eget skøn. Bestillingen er accepteret, og aftalen er gennemført ("aftalen"), når kunden I) modtager en bekræftende e-mail fra Juice Plus+, og/eller II) modtager produkterne.

2.2. Disse vilkår og betingelser træder i stedet for eventuelle tidligere, modstridende eller afvigende vilkår eller betingelser, der ikke anerkendes i dette dokument, og som ikke indgår i aftalen.

2.3. Aftalen reguleres udelukkende af disse vilkår og betingelser samt politikken for beskyttelse af personoplysninger på https://www.juiceplus.com/dk/da/privacy-policy.

2.4. Ved at afgive en bestilling til Juice Plus+ bekræfter kunden at have læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser samt politikken for beskyttelse af personoplysninger i deres helhed og fuldstændighed. Kunden accepterer, at ændringer af disse vilkår og betingelser ikke tillades uden skriftligt samtykke fra Juice Plus+.

3. Pris og forsendelsesomkostninger:

3.1 Oplyste priser på webstedet er inkl. moms.

3.2 Juice Plus+ kan pålægge yderligere forsendelsesomkostninger for produkter afhængigt af leveringsstedet og/eller anden forsendelsesmåde, som kunden udtrykkeligt accepterer.

4. Levering:

4.1. Eventuelle forsendelses- eller leveringsønsker fra kunden er kun bindende ved udtrykkelig skriftlig accept og bekræftelse fra Juice Plus+.

Kunden bekræfter og accepterer, at det kun er de datoer eller leveringer, som Juice Plus+ har underrettet kunden om skriftligt, der er bindende og kan håndhæves, medmindre pkt. 4.2 gælder. Juice Plus+ kan efter eget skøn vælge andre forsendelsesmåder.

4.2. Kunden erklærer, bekræfter og accepterer, at I) Juice Plus+ ikke kan holdes ansvarlig for forsinkelser, som skyldes force majeure eller er uden for rimelig kontrol af Juice Plus+, og at II) sådanne forsinkelser ikke frigør kunden fra aftalen.

4.3. Kunden bekræfter og accepterer, at risikoen for produktet overgår ved leveringen til den adresse, som kunden har oplyst ved bestillingen, når produktet er leveret til kunden, til en af kundens familiemedlemmer, en udpeget person eller til kundens naboer, som skriftligt har bekræftet modtagelsen på kundens vegne.

4.4. Kunden accepterer, at ejerskabet til produktet først overgår, når kunden har betalt det fulde beløb ifølge bestillingen.

5. Bestillinger:

5.1. Løbende bestillinger defineres som bestillinger, som kunden udtrykkeligt har accepteret, og som består af tilbagevendende leveringer hver 4. (fjerde) måned ("løbende bestilling").

5.2. Hvis kunden afgiver en løbende bestilling, indgås aftalen for en ubestemt periode, og begge parter har ret til at opsige den nuværende aftale 30 dage før datoen for den næste forsendelse ifølge bestillingen. Kunden skal enten indsende opsigelsen skriftligt eller opsige aftalen pr. telefon til kundeserviceafdelingen.

5.3. Inden afgivelse af en bestilling har kunden ret til at vælge mellem betaling af det fulde beløb eller 4 (fire) månedlige afbetalingsrater. Kunden erklærer og bekræfter, at Juice Plus+ kan afvise, at beløbet betales i rater.

5.4. Hvis kunden afgiver forskellige bestillinger, kan kunden for hver enkeltbestilling vælge mellem enten betaling af det fulde beløb eller 4 (fire) månedlige afbetalingsrater.

5.5. Kunden erklærer og bekræfter, at når bestillingen efter afgivelse til Juice Plus+ ikke kan ændres. Ved behov for ændringer efter afgivelse af bestillingen skal kunden kontakte kundeserviceafdelingen via e-mail til [email protected], pr. telefon på +45 89 88 31 42 eller pr. post.

5.6. Alle produkter er med forbehold for leveringsmulighed, og Juice Plus+ forbeholder sig ret til at begrænse vareantallet i bestillingen, at afvise hele eller dele af bestillingen og at lade produkter udgå uden varsel, selvom kunden allerede har afgivet bestillingen.

6. Garanti:

6.1. Kunden bekræfter og accepterer at være blevet informeret om de garantirettigheder, som Juice Plus+ giver.

6.2. Hvis kunden har spørgsmål til garantien, kan han/hun kontakte kundeservice på tlf. +45 89883142.

7. Betalingen og øvrige gebyrer:

7.1. Bestillingen kan betales ("betaling") med: MasterCard eller Visa.

7.2. Betalingen skal foretages ved afgivelse af bestillingen til Juice Plus+.

7.3. Ved for sen betaling af enten hele eller dele af beløbet kan Juice Plus+ pålægge kunden et gebyr for betalingsforsinkelsen i form af en procentdel af det skyldige beløb ud over yderligere skade, som Juice Plus+ måtte lide (herunder (men ikke begrænset til) sagsomkostninger til inddrivelse af det skyldige beløb).

7.4. Såfremt kunden ikke betaler det skyldige beløb, hvis produkterne returneres til Juice Plus+ på grund af en forkert adresse, hvis kunden forsømmer eller afviser at modtage produkterne, er kunden ansvarlig for alle omkostninger og skader, som Juice Plus+ pådrager sig.

8. Returneringer

8.1. Hvad er jeres returpolitik?
Juice Plus+ er stolt af kvaliteten af sine produkter. Vi håber, at du er tilfreds med dit køb, men vi forstår, at man af og til kan skifte mening. Ifølge vores returpolitik har du 14 dage fra modtagelsen af produktet/produkterne til at lade os vide, at du ønsker at annullere din ordre og returnere et produkt/produkter, og højst 30 dage fra datoen for din returanmodning til at tilbagesende produktet direkte til vores DHL GmbH, The Juice PLUS+®Company Europe, Marienberger Str. 165, 38122 Braunschweig, Deutschland for at få pengene tilbage, med forbehold for de undtagelser, der er beskrevet nedenfor.

8.2. Hvilke produkter kan jeg ikke returnere til Juice Plus+?
Du kan ikke returnere et produkt, der har været åbnet og brugt, eller som tilbagesendes i usælgelig tilstand (se nedenfor). Send venligst varerne tilbage i den originale emballage, hvis det er muligt, eller hvis du ikke har den originale emballage, så sørg for, at produktet er passende indpakket for at forhindre potentielle transportskader.

8.3. Jeg ønsker at returnere mit produkt til jer, hvad skal jeg gøre?
Følg disse enkle trin for at returnere dit/dine produkt(er) og modtage en refusion eller produktombytning (alt efter hvad der er relevant):
Kontakt os inden for 14 dage via e-mail til [email protected] eller ved at ringe til +45 89 88 31 42.
1. Sørg for at angive følgende oplysninger i din anmodning om returnering: Ordrenummer, produkt(er), der returneres, antal produkter, der returneres, og hvorfor du ønsker at returnere. Bemærk venligst, at din anmodning om at returnere et produkt skal sendes til os inden for 14 dage efter modtagelse eller afvisning af din ordre.
2. Du vil få udleveret en "Anmod om returnering"-formular, som du skal udfylde, samt en Returetiket. Returetiketten skal placeres på ydersiden af pakken.
3. Send dit produkt tilbage til os på den adresse, der er angivet på Returetiketten. Den skal være os i hænde senest 30 dage efter, at du har givet os klar besked om, at du ønsker at returnere. Omkostningerne for returnering af produktet/produkterne betales af dig. Vi anbefaler, at du sender dit produkt med anbefalet post og gemmer kvitteringen for forsendelsen, hvis noget skulle forsvinde. Desværre kan vi ikke tage ansvar for varer, der går tabt eller bliver beskadiget under transporten.
4. Sørg for, at returnerede produkter sendes og modtages af os i deres originale emballage (hvor det er muligt) og i en tilstand, hvor de kan sælges igen.

8.4. Hvad er en salgbar tilstand?
Vores produkter er forbrugsvarer. For at kunne forsegles igen, skal produkterne være i deres forseglede poser eller forseglede kapselbeholdere. Dette gælder for Capsules, Complete, Perform og Chewables. Vi kan ikke refundere åbnede æsker med Bars, Uplift, Control eller supper.

8.5. Hvad sker der, når jeg har sendt produkterne tilbage til Juice Plus+?
Når vi modtager det returnerede produkt, kontrollerer vi produktet/produkterne, og forudsat at vores returbetingelser er opfyldt som beskrevet ovenfor, bekræfter vi over for dig, at din returnering er accepteret, og vi refunderer din betaling til din oprindelige betalingsmetode. Du bør modtage din refusion inden for 14 dage efter, at vi har accepteret returneringen. Vi kontakter dig, hvis der opstår et problem med din returnering.

8.6. Har I modtaget min returnering?
Det kan tage op til 14 arbejdsdage for din betalingsudbyder at behandle refusionen.
Hvis du ønsker at vide præcis, hvornår vi har modtaget din returnering, anbefaler vi, at du sender din returnering med sporingsservice.

8.7. Refusion af returforsendelser
Hvis dit produkt er beskadiget, defekt, eller du har modtaget et forkert produkt, refunderer vi dig omkostningerne for returforsendelsen hvis du bliver bedt om at returnere produktet til os. Det faktum, at produktet er defekt, skal dog rapporteres samtidigt med, at du fortæller os, at du returnerer produktet/produkterne, og derefter vil kundesupportteamet hjælpe dig.

8.8. Jeg har yderligere spørgsmål om jeres returpolitik
Hvis du har spørgsmål til vores returpolitik, som ikke er blevet besvaret ovenfor, bedes du besøge vores Kundeserviceteam.

9. Forbehold for refundering:

9.1. Kunden erklærer og bekræfter, at betalte beløb ikke refunderes, enten helt eller delvist, hvis det eller de produkter, som returneres af kunden, ikke er egnet til videresalg, er delvist brugt, nærmer sig eller har overskredet udløbsdatoen.

10. Information om behandling af personoplysninger:

10.1. Kunden kan vælge at oprette, eller har måske allerede oprettet, en konto ("konto") ved afgivelse af en bestilling på webstedet. Kunden er ansvarlig for at hemmeligholde og beskytte adgangskoden og kontoen mod uvedkommende. Kunden bekræfter og accepterer at påtage sig ansvaret for alle bestillinger, som afgives via kundens konto.

10.2. Kundens personoplysninger ("kundeoplysninger") bliver anvendt i overensstemmelse med bestemmelserne i politikken for beskyttelse af personoplysninger, forordning (EU) 2016/679 (EU's persondataforordning) og eventuelt nationalt gældende databeskyttelsesregulering.

10.3. Kundeoplysningerne bliver udelukkende anvendt i henhold til aftaleforpligtelserne mellem kunden og Juice Plus+. I denne henseende begrænses omfanget af indsamlede og anvendte kundeoplysninger til dette strengt nødvendige formål.

10.4. Kunden kan til enhver tid bede om at få slettet sine kundeoplysninger ved at udfylde og indsende en anmodningsformular via dette link:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11. Nyhedsbreve og reklamemeddelelser:

11.1. Ved afgivelse af en bestilling bekræfter og accepterer kunden at få tilsendt nyhedsbreve og reklamemeddelelser fra Juice Plus+ på de udleverede kontaktoplysninger i overensstemmelse med politikken for beskyttelse af personoplysninger.

11.2. Kundens kontaktoplysninger bliver ikke videregivet til tredjeparter.

11.3. Kunden kan framelde sig nyhedsbrevet og reklamemeddelelser til enhver tid ved at bruge "frameld"-knappen i meddelelserne.

12. Håndhævelse og tvister:

12.1. Hvis dele af disse vilkår og betingelser erklæres helt eller delvist ugyldige eller ude af kraft, er aftalens yderligere punkter fortsat gyldige.

12.2. Ændringer af eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser kræver skriftligt samtykke fra Juice Plus+.

12.3. I tilfælde af tvister, som parterne ikke kan løse uformelt, accepterer parterne, at tvisten bringes til afgørelse for domstolen i Danmark, eller hvor forbrugeren er bosiddende eller har sin bopæl.

13. Ændringer

13.1. Betingelserne, oplysningerne mv. i disse vilkår og betingelser og i politikken for beskyttelse af personoplysninger er til enhver tid med forbehold for ændringer uden varsel. Ved at gå ind på eller linke til disse vilkår og betingelser samt til politikken for beskyttelse af personoplysninger (i det omfang, at det er tilladt at benytte et link), erklærer og garanterer kunden at påtage sig risikoen for, at oplysningerne kan være ændret eller slettet siden kundens seneste adgang til dem.

13.2. Juice Plus+ forbeholder sig ret til at ændre, opdatere, tilføje, slette, revidere eller på anden vis modificere dele af disse vilkår og betingelser eller politikken for beskyttelse af personoplysninger, enten helt eller delvist, til enhver tid. Ved ændringer af disse vilkår og betingelser, der anses for at være væsentlige, underretter Juice Plus+ kunderne på webstedet inden for en rimelig periode.

14. Erstatningsansvar

14.1. Kunden erklærer og bekræfter, at Juice Plus+ har fastsat standardmæssige driftsprocedurer for fremstilling og levering af produkterne, og at sådanne procedurer indeholder driftsnormer eller gældende branche- og lovkrav. Kunden erklærer og accepterer, at alle produkter er fremstillet, pakket, mærket og leveret i overensstemmelse med de specifikationer, som er fastlagt af Juice Plus+, og som fremgår af produktetiketten.

14.2. Kunden erklærer og garanterer at læse produktetiketten inden forbrug af produkter og at tage eventuelle nødvendige forholdsregler for at undgå skadelige konsekvenser, herunder (men ikke begrænset til) i tilfælde af særlige helbredsmæssige og/eller fysiske betingelser. Kunden accepterer straks at underrette Juice Plus+ om reklamationer over et produkt og at samarbejde med Juice Plus+ i tilfælde af eventuelle undersøgelser.