Luk

Hvad vil du gerne søge efter?

Luk

Ingen varer at vise

Product
Antal 0
kr 0.00

Min kundekonto

Juice Plus+ DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR PRIVATLIVETS FRED OG COOKIES

Hos Juice Plus+ har databeskyttelse den højeste prioritet, og siden vi begyndte, har vi altid sørget for at opbygge vores serviceydelser med et sæt stærke principper for privatlivets fred og at forvente det samme fra vores partnere.

Denne politik for privatlivets fred og cookies (”politikken”) forklarer, hvilken type personoplysninger (”data”) vi kan indsamle, når du går ind på vores Juice Plus+ websted eller ethvert andet Juice Plus+ mobilsted, programmer eller andre interaktive funktioner eller serviceydelser (“steder”), eller som du selv opgiver til en Juice Plus+ repræsentant (“franchisepartnere”) gennem stederne. Politikken forklarer også, hvordan vi kan bruge dine data, når vi (i visse situationer) videregiver dine data, og hvordan du kan tilgå og opdatere disse data. Denne politik forklarer også, hvilke skridt vi har taget for at sikre dine data. Bemærk, at denne politik under tiden kan ændres, så husk at tjekke dette regelmæssigt.

Det vigtigste:

 • Vi opbevarer kun dine data sikkert og forsvarligt, så længe det er nødvendigt.
 • Vi bruger dine data på en rimelig og lovlig måde til at forbedre din oplevelse.
 • Det er dig, der bestemmer, hvordan og hvornår du hører fra os.
 • Vi sælger ikke nogen som helst af de personlige oplysninger, du har stillet til rådighed.

I denne databeskyttelsespolitik angiver første person ("vi", "vores”, "os”) Juice Plus+ Company Ltd eller ethvert af dets datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der alle er forbundet med Juice Plus+® varemærket (kort sagt "Juice Plus+"), som er ansvarlig for indsamling og behandling af dataene og bundet af denne databeskyttelsespolitik.

Anden person ("du/dig", "din/dit/dine") angiver dig som kunde, eller generelt den person, der udleverer persondata eller enhver anden oplysning, der hører ind under denne databeskyttelsespolitik.

Du erklærer dig enig i samtlige vilkår og betingelser for denne politik, når du går ind på eller bruger stederne. Vi har intet ansvar, hverken for indholdet på eller databeskyttelsespraksis for nogen ikke-Juice Plus+ serviceydelser, til hvilke stederne linker, eller som linker til stederne.

For at bruge Juice Plus+ steder, garanterer og repræsenterer du at være mindst 16 år gammel.    

1. Hvornår indsamles der data og til hvilket formål?

Hos Juice Plus+ begrænser vi mængden og typen af data, vi indsamler, til det der er nødvendigt for de identificerede formål, og vi indsamler ikke data, medmindre du selv stiller dem frivilligt til rådighed.

Selv om de præcise detaljer i de data, der indsamles, vil variere afhængigt af det specifikke formål, kan vi typisk indsamle følgende data fra eller vedrørende dig:

Data Formål
Oplysninger om dit brug af stederne ("Brugsdata").

Disse kan omfatte din IP-adresse, geografisk lokalisering, browser-type og -version, operativt system, henvisningskilde, besøgets varighed, sidevisninger og navigationsstier på webstedet samt oplysninger om valg af tidspunkt, hyppighed og mønstre for, hvordan du bruger dit sted. Kilden bag brugsdata er et tredjeparts analysestyringssystem.

Brugsdata kan forarbejdes til at styre, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores produkter og serviceydelser til dig.    
Data, som indgår i din personlige profil på stederne, eller som stilles til rådighed til din franchisepartner gennem stederne ("Kontodata."). Disse kan indeholde, men er ikke begrænset til:    
 • Dit navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Profilbilleder
 • Køn
 • Fødselsdato
 • Civilstand
 • Interesser og hobbyer
 • Dine betalings- og transaktionsdetaljer
 • Socialsikrings- og/eller skatteregistreringsnummer
 • Afgive ordre om at købe et produkt
 • Levere produkter og serviceydelser
 • Reklamere for og annoncere vores produkter og serviceydelser
 • Yde støtte samt forbedre, ordne og tilpasse vores serviceydelser
 • Komme i kontakt med en franchisepartner for at få en introduktion til produkterne og serviceydelserne
 • Levere oplysninger om vores produkter og serviceydelser og vores specialtilbud
 • Forberede og indgå en franchisepartneraftale med dig
 • Levere og tage produkter retur og håndtere garantier
 • Opfylde vores juridiske forpligtelser, såsom at gennemføre tilbagekaldelse af produkter og at besvare anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder og retsinstanser.    
Data indeholdt i enhver forespørgsel, du indsender til os om produkter og/eller serviceydelser eller om at tilgå dine data ("Forespørgselsdata").
Forespørgselsdata kan forarbejdes for at kunne tilbyde, markedsføre og sælge relevante produkter og/eller serviceydelser til dig eller for at besvare anmodninger om oplysninger.
Data om transaktioner, herunder køb og levering af produkter og serviceydelser som du gennemfører med os gennem webstedet og/eller gennem din franchisepartner ("Transaktionsdata"). Transaktionsdata kan indeholde dine kontaktdata, de oplyste kortdata og transaktionsdataene.
Transaktionsdataene kan forarbejdes for at kunne levere de købte varer og serviceydelser, hvilket gør det muligt at ekspedere din ordre og foretage en grunding registrering af disse transaktioner.
Data, du leverer til os gennem stedet og/eller gennem din franchisepartner for at tilmelde dig vores e-mailmeddelelser og/eller nyhedsbreve ("Meddelelsesdata").
Meddelelsesdata kan forarbejdes for at kunne sende dig relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne mails, skal du blot klikke på ”frameld”-linket nederst i e-mailen eller kontakte os og/eller som beskrevet under “Kontakt os” nedenfor.
Data indeholdt i eller i forbindelse med enhver kommunikation gennem webstedet eller gennem din franchisepartner ("Korrespondancedata"). Korrespondancedata kan omfatte, men er ikke begrænset til, kommunikationens indhold og metadata forbundet med kommunikationen og i sidste ende dit svar.
Korrespondancedata kan forarbejdes for at kunne kommunikere med dig og for registreringsformål.

2. Hvad er det juridiske grundlag for indsamling og brug af data?

Vi indsamler, bruger og deler data ud fra følgende juridiske grundlag:

 • Hvad der er nødvendigt for at opfylde vores kontraktvilkår og/eller for på din anmodning at tage skridt til at indgå i en sådan kontrakt.
 • For at være i overensstemmelse med dit samtykke, som du til enhver tid kan ændre, opdatere eller tilbagekalde.
 • I overensstemmelse med det samtykke, du har givet til tredjeparters analysestyringssystem til behandling af brugsdata.
 • Hvad der er nødvendigt for vores legitime interesser, herunder vores interesse i at drive vores virksomhed i overensstemmelse med legitim kommerciel praksis som f.eks. at tilbyde produkter og serviceydelser og udføre direkte markedsføring, at vedligeholde konti og registreringer, at forebygge og håndtere svig, uautoriseret brug af Juice Plus+ produkter og serviceydelser, overtrædelser af vores vilkår og politikker eller anden skadelig eller ulovlig aktivitet, at beskytte os selv (herunder vores rettigheder, ejendomme og produkter), vores brugere eller andre, herunder som en del af undersøgelser eller myndighedernes efterforskninger, at sikre systemer og bekæmpe spam, trusler, misbrug eller forsøg på overtrædelser samt fremme sikkerhed og tryghed på alle Juice Plus+ steder, intern gruppeadministration og administration af andre relationer.
 • Hvad der er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Og at beskytte dine interesser eller andres.    

3. Hvordan deles, overføres eller videregives data?

Med hvem
Beskyttelse
Koncernselskaber. Når du leverer data til os, kan vi bruge disse til at levere oplysninger og serviceydelser til dig som ønsket. Vi kan have behov for at dele dine data med tilknyttede selskaber, der hjælper med at styre, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores produkter og serviceydelser. Dette omfatter hjælp til at forbedre infrastruktur og leveringssystemer, forstå, hvordan vores steder bruges, hjælpe os til at give dig mulighed for at kontakte franchisepartnere og at sikre systemer. Vi deler også data for at bekæmpe spam, trusler, misbrug eller forsøg på overtrædelser samt at fremme sikkerhed og tryghed på alle Juice Plus+ steder.
 • Når vi deler med eller overfører data til koncernselskaber, kræver vi, at de bruger dine data i overensstemmelse med denne politik.
 • Juice Plus+ har over for USAs handelsministerium godkendt EU-USAs og Schweiz-USAs lovgivningsmæssige rammer for at beskytte privatlivets fred med hensyn til overførsel af data fra EU til henholdsvis USA og Schweiz i forbindelse med produkter og serviceydelser.    
Franchisepartnere. Vi kan have behov for at dele dine data med franchisepartnere, der hjælper med at styre, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores produkter og serviceydelser og at yde franchisepartnere kredit for produktordrer og registrering af nye kunder.
Når vi deler med eller overfører data til franchisepartnere, kræver vi, at de bruger dine data på vores vegne i overensstemmelse med vores instruktioner og vilkårene i denne politik.
Tredjeparts serviceudbydere. Vi arbejder med tredjeparts serviceudbydere, der hjælper os med at styre, levere, forbedre, forstå, tilpasse, sikre, støtte og markedsføre vores serviceydelser.
Når vi deler data med tredjeparts serviceudbydere, der udfører serviceydelser for os, kan de have adgang til dine data, men kun for at udføre disse støttetjenester (i henhold til vores instrukser), og de skal opbevare dine data sikkert.
Myndigheder. Udover særlige videregivelser af data som beskrevet i politikken kan vi også blive nødt til at videregive dine data, når sådanne videregivelser er nødvendige for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser, for at udøve eller forsvare retskrav, hvad enten det er i retssager, i en administrativ eller udenretslig procedure eller for at overholde nationale sikkerhedskrav eller retshåndhævelse.
Når vi deler data med myndigheder, får de kun adgang til dine data med en legitim begrundelse og med et nærmere angivet formål.

4. Hvor længe opbevarer vi dataene?

Vi opbevarer kun dine data så længe, det er nødvendigt for at opfylde specificerede formål og serviceydelser, som du har anmodet om, forudsat at der ikke findes nogle modsatrettede juridiske krav, såsom tilbageholdelsesperioder krævet af handels- eller skattebestemmelser eller for at løse tvister.

Hvis du ønsker at styre, ændre, begrænse eller slette dine data, skal du følge vejledningen i Afsnit 8.

5. Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse eller enhver anden gældende lov om privatlivets fred har du ret til at tilgå, rette, kopiere og slette dine data samt ret til at begrænse og modsætte dig bestemte behandlinger af dine data, medmindre behandlingen er obligatorisk af absolut legitime årsager eller nødvendig af juridiske årsager.

Når vi bruger dine data til direkte markedsføring, kan du altid modsætte dig og fravælge fremtidige markedsføringsmeddelelser ved at bruge frameldingslinket i sådanne meddelelser.

Du kan opdatere leverings- og fakturadata såvel som andre persondata, du leverede til os, ved at logge ind på din kundekontoside og selv foretage de relevante ændringer eller rettelser ved at klikke på redigér-knappen ved siden af “Kontaktdata”. Du kan også deaktivere din konto ved at kontakte vores kundesupportteam på [email protected]. Når du gør det, vil din konto derefter blive deaktiveret på et fremadrettet grundlag, selv om visse persondata stadig kan blive opbevaret i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde vores legitime forretningsbehov, overholde gældende lov, løse tvister og håndhæve vores kontrakter.

Hvis du vil udøve dine rettigheder i alle andre tilfælde, skal du følge vejledningen i Afsnit 8.

6. Hvordan er dine data sikret?

Hos Juice Plus+ er det afgørende at beskytte data mod tab eller tyveri såvel som uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, brug eller ændring af sikkerhedsbeskyttelse, der er relevant for dataenes følsomhed, uanset i hvilket format, de opbevares

I den forbindelse anvender vi forskellige metoder til at beskytte data. Disse omfatter:

 • Fysiske tiltag: sikrede serverlokationer, begrænset adgang og alarmsystemer.
 • Tekniske redskaber: kodeord og kryptering samt brug af de bedste industripraksisser.
 • Organisatoriske kontroller: klassificeringsaftaler, begrænset adgang ifølge need-to-know-princippet, personaleuddannelse og sikkerhedsgodkendelse.
 • Online sikkerhed: f.eks. krypterings- og autentifikationsredskaber for at beskytte dine data mod uautoriseret brug. Firewalls anvendes til at beskytte vores servere og netværk mod uautoriserede brugeres adgang og manipulering af filer og andre data, som vi opbevarer.
 • Vi bruger Secure Sockets Layer (SSL)-teknologi til at beskytte dine kreditkortdata online og Juice Plus+ har, som et globalt selskab, tilmeldt sig og agter at overholde Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), som styres af PCI Security Standards Council, med henblik på at forbedre kreditkortsikkerheden for alle vores kunder. PCI DSS er en multifunktionel sikkerhedsstandard, der omfatter krav til sikkerhedsstyring, -politikker og -procedurer, netværksarkitektur, softwaredesign og andre afgørende beskyttelsestiltag med henblik på at opnå en vedvarende udvikling, forbedring, opbevaring, formidling og gennemførelse af høje sikkerhedsstandarder for kontodatabeskyttelse. Få flere oplysninger om PCI DSS på: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Cookies

Sådan bruger vi cookies

Vores steder bruger cookies. En cookie er en lille flytbar datafil, der gemmes af din webbrowser på din computer eller enhed, som ofte indeholder en anonym unik identifikator. Vi bruger cookies for a gøre det muligt for dig at opsætte dine foretrukne indstillinger og hjælpe os med at levere en bedre brugeroplevelse. Cookies hjælper os også med at undersøge trafikmønstre på vores steder, gemme brugerindstillinger og opspore brugertendenser på vores steder, så vi kan forstå, hvilke dele af vores steder, der er populære, og gøre browsing til en endnu mere sikker oplevelse for vores brugere. Vi bruger både sessionscookies (midlertidige) og vedvarende cookies. Sessionscookies udløber, når du afslutter et bestemt besøg på vores sted, hvorimod vedvarende cookies (også kaldet gemte cookies) forbliver aktive, indtil du deaktiverer dem gennem dine browserindstillinger eller indtil en forudbestemt udløbsdato.

Sådan kontrollerer du cookies

Du kan følge vejledningen angivet i din browser eller din enhed (som regel under ”Indstillinger” eller "Præferencer") for at ændre dine cookieindstillinger. Bemærk, at hvis du indstiller din browser eller enhed til at deaktivere cookies, kan det være, at nogle af dine steder ikke fungerer ordentligt.

8. Hvordan kan jeg kontakte Juice Plus+?

Hvis du har spørgsmål eller er bekymret over vores brug af dine data eller om politikken, eller hvis du ønsker at ændre, opdatere, modsætte dig eller begrænse indsamling og/eller behandling af dine data leveret til Juice Plus+ eller adgang til sådanne data, beder vi dig kontakte vores team for privatlivets fred ved at klikke på følgende link.

Opdateret 24. maj 2018 16:03:12
Copyright© 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.