Close

Ceremonia wręczenia nagród na dużej scenie Juice Plus + ® World

Nawet na Narodowej Konwencji Liderów nagradzani są ludzie, którzy poświęcili się w 100 procentach, aby  zakwalifikować się na wyższą pozycję.

file
file