Close

טקס חלוקת פרסים על הבמה הגדולה של Juice PLUS+

גם בכנסי מנהיגות לאומיים לא נחסכים מאמצים להענקת כבוד לאנשים אשר נתנו את הכל למען ההצלחה שלהם והגיעו לדרגה הבאה.

file
file
file
file